Zápisy ze schůzek Školního parlamentu ve školním roce 2019/2020

18.9.2019

6. schůzka  20. 2. 2020

 1. Poděkování třídě 9. B za uspořádání Valentýnské diskotéky a hladký průběh „Valentýnské pošty“
 2. Kolektivy tříd 8. A a 9. A zvolí nové zástupce do Školního parlamentu
 3. Informace o výměnném pobytu ve francouzském městě Vitry v termínu 3. – 17. 7. 2020, o kritériích výběru (trvalé bydliště žáka 9. třídy v Kladně, dobrá zdravotní způsobilost, studijní výsledky, jazykové schopnosti, reprezentace školy) – též k nahlédnutí na nástěnce Parlamentu
 4. Před jarními prázdninami – v pátek 6. 3. si všichni žáci vyklidí šatní skříňky a nechají je odemčené
 5. Předání fotografií ze soustředění sboru na AVESu
 6. Poučení o čase vstupu do budovy školy před schůzkami Školního parlamentu (nejdříve v 6.50 hodin)
 7. Zástupci tříd vyzvou spolužáky, aby více dodržovali pořádek ve škole i kolem školy, nepohazovali krabičky od mléka apod. z projektu „Mléko do škol"
 8. Schůzky školního parlamentu se nezúčastnili zástupci 3. A, 4. C, 5. A, 9. C

5. schůzka  23. 2. 2020

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 4. A, 7. B, 8.A, 9. A
 2. Informace o kritériích udělení PTU za práci ve Školním parlamentu
 3. Závěr 1. pololetí – dne 30. 1. slavnostní setkání v hale školy
 4. Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 1. 2. 2020
 5. Dne 11. 2. uspořádá 9. C „Valentýnskou diskotéku“ pro žáky od 3. tříd od 16 do 18 hodin, vstupné a program bude upřesněn na plakátech a pozvánkách
 6. Informace o „Valentýnské poště“ - krabice bude umístěna v hale školy od 27. 1, přáníčka musí být označena třídou a jménem
 7. Požádání členů sboru „My“ o zaslání fotografií záchranné stanice AVES z únorového soustředění
 8. Ze závažných organizačních a provozních důvodů je dne 14. 4., 29. 6. a 30. 6. 2020 Ředitelské volno
 9. Zástupci připomenou svým spolužákům dodržování pravidel zamykání šatních skříněk

4. schůzka  12. 12. 2019

 1. Poděkování za klidný průběh Vánočního jarmarku, výtěžek činí 52 482Kč. 
 2. Dne 4. 12. 2019 Mgr. Vladimíra Nováková podepsala s panem Starým (ředitel AVESu) novou darovací smlouvu – dle dohody členů Parlamentu. Panu Starému byla předána částka 7 00Kč z výtěžku z Vánočního jarmarku.
 3. Poděkování žákům 6. C a 9. A za pomoc s doprodejem předmětů Fondu Sidus a o. s. Život dětem. Obě sbírky byly uzavřeny – Fondu Sidus jsme zaslali 2 200Kč, o. s. Život dětem částku 2 600Kč. Certifikáty budou vyvěšeny v hale na nástěnce Školního parlamentu.
 4. Poděkování 8. B, 9. C, 9. B, 9. A a 8. A za uspořádání Mikulášské nadílky pro ZŠ a obě MŠ
 5. Informace o výběru účastníků koncertu ve Švédsku - projekt Erasmus
 6. Třída 9. B se chystá uspořádat Valentýnskou diskotéku, ujme se i Valentýnské pošty
 7. Schůzky Parlamentu se nezúčastnili zástupci třídy 3. B a 7. B

3. schůzka  21. 11. 2019

 1. Poděkování třídě 9. C za uspořádání „Halloweenské diskotéky“.
 2. Podpora Fondu Sidus – probíhá prodej předmětů v učebně M6 každé ráno před vyučováním, nově podpora o. s. Život dětem.
 3. 21. 11. 2019 ke konci 4. vyučovací hodiny slavnostní přivítání chameleona v hale školy. P. uč. Hataš seznámí žáky s pravidly chování u terária.
 4. Recitační soutěž pro oba stupně probíhá 27. 11. v H1 a D6.
 5. Informace o Vánočním jarmarku – 3. 12. 2019 od 14.30 hodin, poslední prodávající zodpovídají za své prodejní místo. Výtěžek z prodeje odevzdají buď své třídní učitelce, nebo v označené kasičce v kanceláři školy.
 6. Organizace mikulášské nadílky dne 5. 12. 2019: 8. B – 1. stupeň, 9. C – mimoškolka, 9. B – 2. stupeň, 9. A stará školka v doprovodu p. uč. Novákové, 8. A -  nová školka –doprovod p. uč. Steinerová. Seznamy žáků odevzdají zástupci Školního parlamentu do 25. 11. 2019.
 7. Informace o další hudební soutěže projektu Erasmus

2. schůzka  24. 10. 2019

 1. Podpora fondu Sidus – prodej předmětů – náramky se třemi pody (50,-), přívěsek na klíče (40,-), každý další zakoupený pod (10,-). Předměty lze zakoupit každé ráno před vyučováním v učeně M6 u Mgr. Vladimíry Novákové. 
 2. Zástupci třídy 9. C informovali ostatní členy o průběhu „Halloweenské diskotéky“ – 31. 10. od 16 do 18 hodin pro žáky od 3. tříd, vstupné 25,- Kč, program – halloweenský kvíz, písničky na přání, soutěž o nejlepší kostým.
 3. Informace o sběru papíru – 4. 11. od 9 do 18 hodin, 4. 11. od 6 do 11 hodin samovážením
 4. Zástupci Školního parlamentu navrhli a odsouhlasili navýšení částky na 7 000,- pro péči o trvale handicapované živočichy v záchranné stanici Aves. Předsedkyně parlamentu Vladimíra Nováková projedná s vedení školy změnu navržené částky a po projednání a odsouhlasení zkontaktuje pana Starého (Aves). Finanční částka bude zasílána z výtěžku z Vánočního jarmarku, který tradičně pořádají žáci naší školy.
 5. Informace o celoškolním projektu na téma „Umění a kultura“, který se koná 15. 11. 2019.
 6. Zástupci 6. C vyslovili prosbu, aby byl výdej obědů prodloužen do 13:50 hodin. Vedoucí parlamentu žádost předá paním kuchařkám.

1. schůzka  12. 9. 2019

 1. Uvítání nových členů ze třetích ročníků, informační nástěnka je umístěna u kanceláře školy.
 2. Seznámení s funkcí a činností Školního parlamentu
 3. Volba Rady parlamentu 
 • za 6. ročník – Berenika Rusnáková
 •  za 7. ročník – Tomáš Slaný
 •  za 8. ročník – Anna Brabcová
 • za 9. ročník – Kristýna Smíšková, Lukáš Strnad

 4.  Seznámení s projektem Erasmus

 5.  Seznámení s pravidly stolování ve školní jídelně

 6.  Třída 9. C chystá pro žáky od 3. tříd Halloweenskou diskotéku 31. 10.

 7.  Schůzky se nezúčastnili zástupci 3. B, 5. B, 7. B, 9. A