Žijeme v Evropě

1.4.2011

5. ABC

23. 3. 2011 – Projektový den na téma Žijeme v Evropě 

Žáci si vybrali ve skupinách jeden stát Evropy. 14 dní sbírali informace o tomto státu a během projektového dne si informace třídili. Nalepili na plakát slepou mapu Evropy, do které barevně vyznačily svůj stát. Nakreslili vlajku a napsaly podstatné informace o daném státu. Každá skupina si připravila drobné pohoštění s typickým jídlem. Pouštěli si písničky země, kterou reprezentovali.