Staré pověsti české

1.4.2011

6. ABC a 7. B

Národní muzeum v Praze - výstava Staré pověsti české.

Žáci pracovali ve skupinách na zadaných úkolech (viz pracovní listy). Zhlédli loutkový film Jiřího Trnky a vystoupili na imaginární horu Říp. Vyluštili tajemný nápis na  hrobu Praotce Čecha a přemístili národ na jiné místo v Evropě. Na chvíli se stali Bivojem a střetli se s divokým kancem.
Formou slohového cvičení vypracovali zprávu z projektového dne a spolu s pracovními listy je založili do svých portfolií.