Kniha

1.4.2011

1. ABC

23. března měla celá naše škola projektový den. První ročníky si ho pojmenovaly KNIHA.

Děti si přinesly z domácí knihovničky knihy pro děti a seznamovaly se se jmény autorů a ilustrátorů. Učily se hledat název nakladatelství. Poznávaly různé literární žánry a také samy svoje knihy podle žánru třídily. Samozřejmě převládaly pohádky. Nejvíce děti zajímaly knihy s velkými krásnými obrázky.Ve skupinách pak řešily křížovky a doplňovaly pracovní listy.

Následující den jsme navštívili městskou knihovnu. Zde si žáci vyslechli krátkou přednášku od paní knihovnice a pak už se učili orientovat v knihovně a mohli si zalistovat některými knihami. Někteří hned projevili zájem o půjčování. V hodině výtvarné výchovy se vžili do role ilustrátora a pokusili se nakreslit obrázek ke své knize.