Co pro nás znamená domov - výtvarné, literární a hudební vyjádření

6.11.2014

Myšlenkou projektu bylo zasvětit celý den společné práci všech ročníků. Paní učitelka Tereza Dobrá, vytvořila sérii výtvarných činností, třídní učitelé připravili motivaci pro své třídy a školní sbor zahájil projekt státní hymnou. Vedení školy uvítalo vzácného hosta, paní ředitelku Jiřinu Dienstbierovou, ředitelku Rady pro mezinárodní vztahy. Celý den jsme se zamýšleli nad otázkou: „Co pro nás znamená náš domov?"  Zadání znělo: “Vyjádři výtvarně a posléze literárně svůj pohled, názor a pocit na téma projektu.“ Na konci projektového dne se do kabinetu  českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy hrnuly nádherné výtvarné práce.

 Ty nejkrásnější zašleme do celostátního kola výtvarné soutěže. Děkujeme všem pedagogům i žákům naší školy za spolupráci a těšíme se na další projekty.

Jana Bušniaková a Tereza Dobrá