Projekt Erasmus plus - pracovní setkání v Řecku

7.3.2016

Druhé pracovní setkání účastníků projektu Erasmus plus se uskutečnilo tentokrát v řeckém městě Katerini, které leží v blízkosti přístavu Soluň. V týdnu od 15. 2. 2016 jsme se společně s kolegy z Itálie, Portugalska a Řecka věnovali přípravě květnového koncertu v Lisabonu. Setkání proběhlo ve velmi pracovním duchu. Hudební sekce kombinovala a psala partitury pro orchestr a sbor, zkoušela prakticky provedení partů nejen pro klasické obsazení nástrojových skupin, ale také pro začlenění specifických nástrojů, jakým je například buzuki. V závěru hudebních činností jsme dokončili projektovou píseň Together. Nyní nás čeká nácvik skladeb s našimi žáky, kteří je zahrají a zazpívají v Lisabonu. Administrativní sekce řešila veškeré praktické zázemí, jež umožňuje, aby se tento hudební projekt uskutečnil.

Jana Bušniaková a Olga Přibáňová