Světlo - celoškolní projetkový den

5.5.2016

Při přípravě projektu si žáci vybírali z široké škály nejrůznějších oblastí týkajících se světla.

  • Co je světlo, zdroje světla - sluneční záření, barevné spektrum, fizikální vlastnosti světla, světelný režim v přírodě, umělé osvětlení, historie svícení, žárovky, ledky, veřejné osvětlení.
  • Světelné znesčištění - zásah do potravních řetězců, ochuzený pohled na hvězdnou oblohu, narušení denních biorytmů.
  • Světlo v přírodě a optické úkazy - duha, polární záře
  • Vliv světla na rostliny - fotosyntéza, kvetení, pohyby rostlin
  • Vliv světla na živočichy - orientace zrakem v prostoru, biorytmy, rozmnožování, tělní pokryv, migrace, tvorba pigmentu.
  • Vliv světla na člověka - vliv na psychiku, vylučování některých hormnů, biorytmy, lidské oko.
  • Historie světla a optiky - objevitelé světla.
  • Světlo a věda - lékařství, optické technoloige, fyzikální pokusy, umění - lampy a pod.
  • International Year of Light - o světle v anglickém jazyce