V dobách přemyslovských knížat

1.4.2011

4. ABCD

Projektový den na téma V dobách přemyslovských knížat.

Žáci pracovali ve skupinách, ve kterých vzájemně spolupracovali a pomáhali si. Při plnění zadaných úkolů získali nové zkušenosti a poznatky. Učili se pracovat s informacemi, které vyhledávali z různých zdrojů. Měli vlastní odpovědnou práci.