Projektový den 31. 10. 2008

28.11.2008

Dne 31. 10. 2008 proběhl na naší škole ve 3. až 9. třídách projektový den.

 • 3. třídy

  Změny, ke kterým dochází v přírodě v podzimním období

  Žáci nasbírali různé přírodniny na vycházce (listy, plody, větvičky, kůru, byliny apod.).

  Po návratu z vycházky se rozdělili do skupin a přiřazovali listy ke stromům a keřům. Využili encyklopedie ze školní knihovny. Vypracovali připravené pracovní listy.

  Co bylo cílem projektu: Žáci rozeznají a popíší k jakým změnám došlo v přírodě. Vysvětlí, proč už neuvidí vlaštovky a skřivany poletovat nad polem a proč jsou pole holá. Sami si práci zhodnotí.

 • 4. třídy

  Život a doba Karla IV

  Žáci využili práci s textem - vyhledávali nejdůležitější informace pomocí knih, pracovali s letopočty, kde využili znalosti písemného sčítání a odčítání, měření vzdálenosti. Pracovali s mapou, navrhovali a realizovali dobové kostýmy, vyráběli kulisy a malovali hrad Karlštejn.

  Co bylo cílem projektu: Dramatizace epizody ze života Karla IV.

 • 5. třídy

  Vznik Československa v roce 1918

  Projekt vychází z učiva vlastivědy a je zařazen do období výročí vzniku Československa a státního svátku na počest tohoto výročí.

  Ve skupinové práci žáci vytvořili plakát k výročí vzniku Československa.

  Co bylo cílem projektu: Uvědomit si význam státního svátku dne 28. 10.


 • II. stupeň 6. – 9. třídy

  Osudové osmičky: rok 1918, 1938, 1948, 1968

  Žáci se zaměřili na historii českého státu. Seznámili se s principy demokracie, hodnotami, postoji a praktickou etikou. Připomněli si významné osobnosti spojené s vytvářením českého státu. Žáci mohli čerpat informace z knih dostupných ve školní knihovně nebo navštívit pracovnu PC a využít internetové zdroje.

 • Deváté třídy se zúčastnily besedy s významným hostem Ing. Josefem Lesákem, který byl v letošním roce k výročí 28. října oceněn nejvyšším státním vyznamenáním – Řádem T. G. Masaryka uděleným prezidentem Václavem Klausem.

  Pan Lesák vyprávěl o svém životě a o období od vzniku samostatného Československa, až po rok 1968. Protože se v říjnu tohoto roku dožil krásných 88 let, přejeme mu mnoho zdraví a děkujeme za poutavé vyprávění.

Informace o projektu