Projektový den - VODA

22.4.2013

19. 4. 2012
Toho pátečního rána panovala na škole prazvláštní nálada. Ve vzduch viselo očekávání spojené se zvědavostí. Konal se celoškolní projektový den zaměřený na Lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Pro letošní rok, bylo zvoleno téma, které nemůže být nikomu příliš vzdálené, neboť se všichni, jako zástupci lidského rodu, podílíme na stavu svého okolí.
Každá ze tříd uchopila toto téma podle svého nejlepšího svědomí. Zatímco nejstarší deváté ročníky likvidovaly ropnou katastrofu, či zachraňovaly deštný prales, ti mladší poukazovali na hlavní problémy životního prostředí formou plakátů či prezentací problému před ostatními členy třídy.
Hlavním cílem bylo utvořit u dětí představu o negativních vlivech na přírodu, za které může člověk a o možnostech jejich nápravy. Současná globální společnost je vztahově značně provázaná a zdánlivě různorodé děje se propojují. Je proto třeba, aby každý činil to nejlepší co dokáže pro ochranu prostředí a života v něm.
Vojtěch Veverka, koordinátor projektového dne.

Informace o projektu