Přiroda města Kladna a jeho okolí

7.5.2014

Školní projekt s názvem Příroda města Kladna a jeho okolí je jednou z hlavních realizací EVVO (environmentální vzdělání, výchova a osvěta) ve škole pro školní rok 2013/2014. Je zaměřený na rozvoj vnímání a pozorování přírody i věcí kolem nás, uvědomování si svého okolí a vytváření pocitu zodpovědnosti vůči životnímu prostředí na místní úrovni.

Jednotlivé ročníky navštívily během projektového dne různé oblasti. Žáci pozorovali rostliny, živočichy i neživé podmínky života, fotografovali, plnili úkoly a přemýšlely o pozitivních i negativních vlivech lidských činností na prostředí.

Témata jednotlivých ročníků
1. ročník Okolí Bažantnice, školní zahrada
2. ročník Okolí školy
3. ročník Okolí Bažantnice
4. ročník Louka nad Hřebčem
5. ročník Okolí Bažantnice
6. ročník Lapák - lesopark, areál Sletiště
7. ročník Vinařická hora
8. ročník Divoká Šárka
9. ročník Důl Mayrau, městské parky a sportoviště Kladna

Informace o projektu