Projektový den - Ohrožené druhy

4.5.2015

30. 4. 2015

Zaměření: Projekt je zaměřen na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.  Je jednou z hlavních realizací EVVO (environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty) ve škole pro školní rok 2014/2015.
Forma: Formou projektového vyučování  je samostatné a skupinové aktivní zjišťování a soustřeďování informací spojené s různými činnostmi žáků (pozorování, průzkum, vyhledávání v literatuře, mapách a pod.)  Hodnocení získaných informací, sebehodnocení, prezentace výsledků.
Cíl: Cílem projektu je určení vybraných druhů ohrožených rostlin a živočichů. Žáci popisují a vysvětlují možné způsoby ochrany ohrožených druhů a zdůvodňují nezbytnosti ochrany biotopu ohrožených druhů.

Plán jednotlivých tříd
Třída Místo působení
1.A, 1.C ZOO Praha
2.B, 2.B ZOO Praha
2.A, 2.C ZŠ a rybník Bažantnice
3.A ZŠ a rybník Bažantnice
4.A, 4.B, 4.c ZŠ a les u Kablo Kladno
5.A, 5.B, 5.C
6.A, 6.B, 6.C ZOO Praha
7.A, 7.B, 7.C Drvotova naučná stezka
8.A, 8.B, 8.C ZOO Praha
9.A, 9.B Hornický skanzen Mayrau

Informace o projektu