Projektový den 8. 4. 2009

8.4.2009

8.dubna proběhl celoškolní projektový den na téma JARO – VELIKONOCE.
Naši žáci se určitě nebudou mračit každou středu v roce, neboť na Škaredou středu se nejen neškaredili, ale dobře se bavili při zpracovávání jednotlivých úkolů projektu. Přestože neměli předměty podle rozvrhu, řešili problémy z matematiky, českého jazyka, ale i z jiných oborů tak,aby si co nejvíce připomněli přicházející jaro a především velikonoční zvyky a tradice u nás i v jiných zemích. Výstupem z projektů byly nejen pracovní listy a plakáty, ale i velikonoční ozdoby, pomlázky, zdobená vajíčka a starší ročníky vyrobily i morany.
A tak věříme, že stejně příjemně naši žáci stráví i Zelený čtvrtek a Velký pátek, a po Velikonočním pondělí se vrátí odpočatí do školy.

Mgr. Blanka Chvojková

Informace o projektu