ERASMUS Plus

16.11.2015

Projekt Erasmus je zaměřen na seznámení se s partnerskými zeměmi - Itálií, Portugalskem a Řeckem. Více informací o projektu.

V jednotlivých dílnách se žáci věnovali partnerským zemím z pohledu zeměpisného, historického, kulturního, gastronomického, společenského, technicko-vědního a statistického. Na video písničky se můžete podívat ve videogalerii.

Informace o projektu