Projektový den EVVO - SVĚTLO

5.5.2016

Příprava tohoto projektu byla inspirována Mezinárodním rokem světla v roce 2015 a technologií založených na světle. Rok světla byl vyhlášen Valným shromážděním OSN a byl zahájen 19. ledna 2015 v hlavním sídle UNESCO v Paříži. Cílem celé kampaně bylo upozronit a připomenout občanům celého světa výraznou roli světla a optických technologií v jejich každodenním životě a při budoucím rozvoji společnosti.

Informace o projektu