Celoroční projekt Mimořádné události

27.6.2016

  1. Hasík - projektové vyučování ve spolupráci s lektory HZS ČF
  2. Střední zdravotnická škola v Kladně - praktické vyučování první pomoci v modelových situacích
  3. Městská policie Kladno - přednášky pro třídy 1. stupně: 1. Bezpečnost na ulici, 2. - 4. třídy Dopravní situace, 5. třídy - Krizové situace
  4. Dopravní hřiště - organizoval Labyrint - praktický nácvik jízdy na kole v dopravních situacích
  5. Den bezpečí - Městský stadion sletiště - ukázky složek IZS - HZS, ZZS, PČR, vyhledávání drog pomocí psů, Báňská záchraná služba, Celní správa - padělané peníze, Vězeňská služba ČR, Městská policie Kladno, Besip
  6. První pomoc pro všechny - organizuje SZŠ a VOŠZ Kladno - praktické ukázky a možnosti nácviku ošetření úrazů, prohlídka vozů IZS - program na Nám. St. Pavla v Kladně
  7. Prevence kriminality - šikana - přednáška předního českého kriminalisty pro 2. stupeň Mgr. Josefa Lottese pro druhý stupeň.
  8. Nácvik poplachu a rychlé opuštění budovy

Informace o projektu