Projektový den - Ochrana zdraví a člověka

22.6.2009

19. 6. 2009 se konal celoškolní projektový den na téma: Ochrana zdraví a člověka

Tímto projektem se uzavřelo celoroční vzdělávání žáků v oblasti ochrany člověka za mimořádných situací.

O spolupráci jsme požádali všechny složky integrovaného záchranného systému. Proběhla ukázka zásahu HZS, který vyjel k simulovanému požáru v budově školy. Žáci zcela bezchybně provedli evakuaci budovy a potom sledovali zásah hasičů, kteří předvedli vyvedení osob z ohroženého prostoru. Děti si mohly vyzkoušet únik v dýchacích maskách, nástup a výstup na vysokozdvižnou plošinu, byly seznámeny se základy sebeobrany. Na stanovišti ČČK si také v praxi vyzkoušely činnosti, potřebné v krizových situacích. (video zde) Všem zúčastněným z integrovaného záchranného systému patří naše poděkování. Samozřejmě si přejeme, aby mimořádných situací, které ohrožují lidský život bylo co nejméně, ale určitě naši žáci získali mnoho poznatků k tomu, jak se při nich chovat.

Žáci I. stupně absolvovali projektový den mimo budovu v okolí Kladna, kde plnili různé úkoly v rámci ochrany zdraví a člověka.Informace o projektu