Projektový den EVVO - Kam s odpadem

14.12.2017

Ve čtvrtek 16.11.2017 proběhl celoškolní projekt EVVO "KAM S ODPADEM". Cílem tohoto projektu bylo motivovat žáky k zodpovědnému zacházení s odpady a jejich smysluplnému třídění. Získané znalosti pak prakticky aplikovat v každodenním životě a přispět tak k omezení nepříznivých účinků odpadů na život na Zemi.

Převážní většina tříd pobývala tento den v učebnách v budově školy, případně se na krátký čas vypravila do jejího okolí. Tyto třídy zároveň absolvovaly program "Tonda Obal na cestách", který vedly ve čtyřech učebnách zároveň čtyři vyškolené lektorky. Tato besedadoprovázená multimediální prezentací a výkladem byla plně hrazena společností EKO-KOM, a.s. Pro zpestření projektového dne byly také pro naše nejmladší žáky z 1. až 3. tříd připraveny krátké kreativní hry a úkoly v prostorách tělocvičny, Jejichž organizací se zodpovědně a s elánem zhostila třída 9.C.

Některé třídy se během projektového dne vydaly mimo Kladno a navštívily školící středicko UVR v Mníšku pod Brdy (3.B, 4.C a 5.C), sběrný dvůr v Praze 6 (7. ročník) nebo obchodní dům Ikeva v Praze (9.A,B)

Eva Štorková

Informace o projektu