Projektový den na téma "Umíme se bezpečně chovat v silničním provozu?"

21.11.2018

Dne 16.11.2018 se konal celoškolní projektový den, zaměřený na chování v silničním provozu. Každoročně se této tématice věnujeme, protože bezpečnost našich žáků je pro nás velmi důležitá.

Náplň projektového dne, odpovídající věku žáků, byla připravena podle ŠVP a vycházela z možností, které školní výuka a podmínky umožňují.

Byly využity vstupy a videa z webu www.zachranny-kruh.cz

Žáci se pestrou formou seznámili s první pomocí, dopravními značkami, tísňovým voláním, řešením situací, které mohou nastat nejen při akcích školy, ale zejména v běžném životě, například, kdyby se stali účastníky dopravní nehody.

Každý ročník měl pro jednotlivé třídy připraven zajímavý program, žáci vytvářeli výtvarné výstupy, řešili situace, které by mohly nastat, učili se dopravní značky, na hale řešili křižovatky, přednosti v jízdě, jak se zachovat v různých rizikových situacích.

Celé dopoledne proběhlo velmi aktivně, žáci se naučili mnoho nového. Věříme, že využijí znalostí a dovedností z této celoškolní akce k řešení dopravních krizových situací a třeba někomu v těžké situaci pomohou.

Brigita Steinerová

Informace o projektu