Projektový den

19.11.2009

Dne 16. 11. 2009 se konal projektový den pro 3. až 9. ročníky.

3. ročníky, téma: Chráníme životní prostředí

Desatero rad, jak na odpady, desatero zásad životního prostředí. Vycházka do okolí bydliště a zakreslení kontejnerů na odpad do směrové růžice. Třídění vzorků odpadů ve třídě. Vysvětlení pojmu recyklace.

4. ročníky, téma: Kladno - naše město

Žáci se seznámili s historií Kladna, poznávali významné budovy a dozvěděli se o významných rodácích,  především o Z. Milerovi i o významých událostech a místech v okolí Kladna. Týden před projektovým dnem nashromáždili informace o Kladně a jeho okolí a přinesli si knihy, fotografie a pohlednice i ze starého Kladna. Děti ve skupinách napsali co se jim líbí a nelíbí v Kladně z hlediska ekologie.

5. ročníky, téma: Sametový listopad v Kladně

V rámci projektového dne se děti věnovaly událostem ze 17. listopadu 1989. Připravily reportáž s někým z rodičů či známých a seznámily se tak s tím, co se před dvaceti lety událo v Kladně i v Praze. Společně si ve škole o všem popovídali a pak žáci vyrazili do města. Na místech, kudy jejich rodiče chodili do práce, za zábavou nebo na nějaké shromáždění, si prohlédli stavby, ke kterým jindy nezvedneme z nedostatku času hlavu. Teď už vědí spoustu zajímavého o místech, kudy před dvaceti lety prošla historie.

6. ročníky, téma: Evropská unie, její dnešní podoba vycházející z historických pramenů, kultury a podíl našich dějin na jejím vzniku

Děti pracovaly ve skupinách, měly i oblečení, které mělo přiblížit období, o kterém v historické části vyprávěly. Výsledkem prací skupin byly obrázky z naší historie, poznatky o Evropské unii. Vše bylo dokresleno a nalepeno na čtvrtky.

7. ročníky, téma: 17. listopad

Občan, občanská společnost a stát - principy demokracie. Ve Sládečkově muzeu se pro žáky konala přednáška k dění předcházející listopadu 1989. Žáci se zúčastnili prohlídky výstavy fotografií a dobových tiskovin s komentářem jednoho z tvůrců výstavy.

8. a 9. ročníky: Téma: Sametová revoluce

Domácí příprava žáků - pracovní listy se třemi okruhy: 1. Jan Opletal, Jan Palach, pochod studentů 17.11.1989. 2. Děj událostí sametové revoluce. 3. Václav Havel, Charta 77.
 Návštěva Prahy - procházka trasou studentské demonstrace (Albertov, nábřeží Vltavy a Národní třída). Žáci následně prezentují v Power Pointu své práce.

Informace o projektu