Projektový den EVVO na téma VODA

10.3.2010

Středa 10. 3. 2010

Voda je jednou ze základních podmínek života. Žáci se během projektového vyučování seznámili s vodou v nejrůznějších oblastech a poznali vodu z různých úhlů pohledů: skupenství voda, voda jako rozpouštědlo, tvrdost vody, koloběh vody v přírodě, živote ve vodě, odlišnosti života ve sladké a slané, stojaté a tekoucí (vodní ekosystémy), využití vody člověkem, spotřeba vody v domácnostech, znečistění vod, ochrana vody a vodních zdrojů, čistírny odpadních vod, minerální vody, řeky, rybníky v ČR, význam vody v dějinách, tematika vody v literatuře a básních.

Žáci 4. tříd navštívili Středočeské vodárny Veolia, a.s. Kladno, kde si prohlédli historický vodojem, řídící centrum a muzeum.

Informace o projektu