Projektový den - Ochrana člověka za mimořádných událostí

28.6.2010

28. 6. 2010

Projektový den na základní škole začal vyhlášením cvičného požárního poplachu. Všech 608 žáků dokázalo opustit budovu za 2 minuty 45 vteřin.
Studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Kladně připravili pro žáky praktické ukázky obvazování ruky, ošetření zlomenin, krvácení a popálení. Děti si mohly vyzkoušet resuscitaci na figuríně a povídaly si o prevenci prázdninových úrazů.  Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje předvedl svou zásahovou techniku a naše paní učitelky upevňovaly znalosti žáků v oblasti dopravní výchovy a bezpečnosti na silnicích.


 

Informace o projektu