Projektový den

1.4.2011

23. 3. 2011 proběhl na základní škole projektový den.

Tentokrát si mohly třídy vybrat volné téma. 3. ABC si vybrala téma Naše obec Kladno, 4. ABCD V dobách přemyslovských knížat, 5. ABC Žijeme v Evropě, 6. ABC a 7. B Staré pověsti české, 7. AC spolu s 8. AB navštivily ZOO A 9. B si vybrala téma Zpravodajství. Do projektového dne se také zapojily I. třídy s projektem Kniha.

Na to, jak se jednotlivým kolektivům tříd projektový den vydařil, se můžete podívat v jednotlivých článcích a shlédnout na fotografiích.

Informace o projektu