Pěvecký sbor "MY"

Kontakty
vedoucí kontakty
Mgr. Jana Bušniaková
sbormistr

busniakova@14zskladno.cz

web učitele

Katarína Zámyslická

Mgr. Lucie Džula Bártová
Skřivánci (sbor pro 1. a 2. třídu)

 

Mgr. Antónia Križovenská
Sedmihlásek (sbor pro 3. a 4. třídu)

krizovenska@14zskladno.cz

Národní sborová databáze

 

Dětský pěvecký sbor „My“ zpívá při ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 od září 2004.

Založili jej žáci osmé třídy, kteří rádi zpívali a chtěli zpívání věnovat více času než jen při hudební výchově. Řadu z nich provází hudba i v dospělosti. Název My se vyloupnul při jedné z prvních  zkoušek ze slovní přesmyčky. Jan Trejbal, zakládající člen,  pro „nás“ upravil písničku Vánoční po svém. Něco zkrátil, něco doplnil a to tak, aby se „nám“ dobře zpívala. Na dotaz, zda nechceme nazpívat originální verzi, všichni jednohlasně odpověděli:

“Ne, protože tohle jsme „my.“ A název „Nám“ už zůstal.

Díky příznivému klimatu ve škole a velké podpoře vedení se sbor rozrostl z původních osmi členů na dnešních cca 80. Zpěvu se žáci věnují v současné době ve 3 odděleních, ve Skřiváncích (1. a 2. ročník), v Sedmihlásku (3. a 4. ročník) a v části „MY“ (5. – 9. ročník).

Základ repertoáru tvoří lidové písně, které považujeme za základ rozvíjení hudebnosti, rádi zpíváme také písně z muzikálů a skladby současných autorů. Sbor pravidelně vystupuje na kulturních akcích pořádaných školou, účastní se kulturního života města a hudebních soutěží. Spolupracuje s dalšími pěveckými sbory a sdruženími. V minulých letech se podílel na projektu Comenius a Erasmus +, v rámci nichž vystoupil v Německu, Turecku, Řecku, Itálii a Portugalsku. Náplní sborové činnosti není jen zpívání. Sdílíme společná soustředění a zážitky z exkurzí. Zpěv vnímáme jako prostředek ke zlepšení života a zdraví.

Heslem sboru je: „Zpíváme rádi, s chutí a pro radost." Tuto radost se snažíme předávat dál.

Mgr. Jana Bušniaková, vedoucí sboru