Karlovarský skřivánek - pěvecká soutěž

30.3.2009

Dne 23. a 24. 3. 2009 se konalo v Karlových Varech celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Naši školu reprezentovaly Anička Plutnarová ze 2. třídy a Tereza Pániková  z 9. C.
Soutěž se odehrávala v krásném prostředí karlovarské základní  a umělecké školy s rozšířenou výukou. Počasí příliš nepřálo, což ale soutěžícím nevadilo, protože po celý den až do pozdních odpoledních hodin sledovali výkony dalších zpěváčků.
První den  zazpívala (jako jedna z nejmladších  v I. kategorii) Anička Plutnarová. Písničky U panského dvora a Vrť sa dívča  přednesla velmi pěkně. Její zaujatý výraz zaznamenal fotograf Mladé fronty DNES zde a Anička se objevila hned následující den v novinách. Porota její výkon ocenila pochvalou a povzbudila ji, aby v příštím roce přijela zazpívat do Varů znovu.
Druhý den pokračoval stejně napjatou atmosférou. Vystoupení čekalo na Terezu Pánikovou.
Desátá v pořadí z celkového počtu 32 zpěváků ve II. kategorii si vyzpívala čestné uznání v pásmu 4. místa. Podala vynikající výkon. Porota ohodnotila nejen hlasovou vyzrálost, ale také hloubku jejího přednesu písní, které si vybrala. Tereza zazpívala písně Mezi horami a Čarodějnice z Amesburry. Dva dny byly nabité emocemi, zážitky a dojmy.
Blahopřejeme Tereze a Aničce děkujeme za statečnost. Oběma  patří dík za skvělou reprezentaci naší školy.
Naše poděkování patří také rodinám soutěžících, které zajistily dopravu do Karlových Varů a věnovaly čas doprovodu zpěváčků. Videozáznam ze soutěže zde.

Jana Bušniaková (za sbor MY)

Za porotu: J. Bušniaková