Školská rada

Školskou radu při Základní škole Kladno, Ukrajinská 2447, 272 01 Kladno zřídila Rada města Kladna svým usnesením ze dne 12. září 2005.

Členové školské rady:

  • Zástupci zřizovatele: Karolína Fojtová, DiS., Ing. Tomáš Kadlec, MBA
  • Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Olga Přibáňová, Mgr. Pavlína Kopecká
  • Zákonní zástupci nezletilých žáků: Markéta Adamová, Markéta Adamcová

Činnost školské rady