Zápis ze zasedání školské rady ze dne 21. 3. 2017

4.4.2017

Přítomny:

  • Ředitelka školy: Mgr. Blanka Chvojková
  • Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Olga Přibáňová, Mgr. Pavlína Serbousková
  • Zákonní zástupci nezletilých žáků: Markéta Adamová
  • Zástupci zřizovatele: Mgr. Blanka Bendlová

Omluveny: Ing. Simona Kopáčová, Ivana Jedelská

 

Program zasedání:

1. Příloha Školního řádu o používání šatních skříněk

2. Projekt Erasmus Plus a příprava nového projektu

3. Podněty rodičů získané během třídních schůzek

4. Diskuze

 

ad1)

V průběhu jarních prázdnin proběhla rekonstrukce šatních prostor, které byly vybaveny šatními skříňkami. Školská rada schválila Přílohu Školního řádu o používání šatních skříněk. Žáci i rodiče byli s přílohou seznámeni.

ad2)

  1. V dubnu přijedou zástupci našich tří partnerských škol z Řecka, Itálie a Portugalska. V květnu odjedou vybraní žáci naší školy do Itálie na závěrečný koncert. Ukončení celého projektu proběhne v září 2017.

  2. Připravujeme nový tříletý projekt s účastí Itálie, Švédska, Německa, Portugalska a ostrova Reunion. Projekt bude opět hudebně zaměřen.

ad3)

  1. Na webových stránkách školy v sekci Školní jídelna byl zpřístupněn odkaz Anketa, na kterém mohou žáci i rodiče ohodnotit, jak jim chutnal oběd. Průzkum si klade za cíl průběžně zohledňovat připomínky strávníků a zkvalitňovat stravování ve školní jídelně.

  2. Pracujeme na vytvoření webového portálu pro dotazy a podněty rodičů. Schránky umisťované během třídních schůzek v hale školy a v mimoškolním pavilonu ponecháme.