Sponzoři ZŠ

 • Antonín Zoubek - nový sporák do cvičné kuchyně
 • Marie Houdová - CD přehrávač
 • Rodiče dětí ze  3. B ve školním roce 2008/2009 zafinancovali nákup materiálu pro vymalování třídy a pan Oplt třídu vymalovat.
 • Rodiče dětí ze 4. C ve školním roce 2009/2010 zafinancovali vymalování své třídy. Vybrali 3 000,-Kč a paní Rolníková (maminka Petry Velebilové ze 4. C) zajistila malíře.
 • Pavlína Horká (maminka Dominiky Vaňkové z 1. B) darovala škole 5. 000,- Kč.
 • Firma FELDNER, s.r.o. zastoupená panem Luďkem Bartošem (tatínek Karolíny Bartošové z 8. A) darovala škole 5. 000,- Kč ve školním roce 2009/2010
 • Pavlína Horká (maminka Dominiky Vaňkové z 2. B) darovala škole 5. 000,- Kč.
 • Petr Varga (tatínek Adély Vargové z 2. B) daroval pro třídu paní učitelky Skleničkové ve školním roce 2010/2011 nový koberec.
 • LEGO Production, s.r.o., Billundská 2757, Kladno darovalo škole stavebnice v hodnotě 74. 000,- Kč. Tyto byly rozděleny do jednotlivých oddělení školní družiny.
 • Ve školním roce 2012/2013 věnovali rodiče žáků 2. C (Tomáš Adamec, Vojtěch Dian, Petr Dvořák, Daniel Fečkanin, Petr Fenyk, Jan Lejsek, Jan Reysser, Jan Rottner, Jakub Škuthan, Lukáš Tatíček, David Trýb, Šimon Vavro, Amálie Beranová, Nikola Hmírová, Marie Hučíková, Nikola Jelínková, Alžběta Klonfarová, Hana Machalíková, Eliška Najmanová, Eliška Sitárová, Natálile Suchá, Eliška Trojáková) koberec do třídy 2. C v hodnotě 2 437,- Kč.
 • POMPO www.pompo.cz věnovala mateřské škole hračky.
 • Firma Emont Bohemia, s.r.o, zastoupena paní Jindřiškou Houšťovou (Silvie Houšťová, 7. A) věnovala 10 000,- Kč na dopravu na cyklistický kurz třídy 7. A ve školním roce 2013/2014.
 • Kateřina Pajskrová (maminka Davida Pajskra, 1.A) darovala 3 000,- Kč ve školním roce 2014/2015
 • Jitka a Dušan Blahovi (rodiče Veroniky Blahové, 1. A) darovali 2 000,- Kč ve školním roce 2014/2015
 • Radek Toušek daroval škole 10 000,-Kč.
 • Kateřina Pajskrová darovala 2 000,- Kč ve školním roce 2015/2016
 • LEGO Production, s.r.o., Billundská 2757, Kladno darovala mateřské škole v Bulharské a Na Růžovém poli pomůcky LEGO Education v celkové výši 269 305,-Kč ve školním roce 2015/2016.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem Třinec, Staré Město přispěly základní škole na nákup šatních skříněk pro žáky částkou 10 000,- Kč ve školním roce 2015/2016
 • Firma AVH s.r.o., Jiří Adam přispěl škole částkou 5000,- Kč na nákup šatních skříněk pro žáky ve školním roce 2015/2016
 • Marie Fršlínková, Veronika Rákosová, Věra Křišťanová, Michal Nohava, Martina Půčková, Markéta Adamová, Matyáš Seuberth a kolektiv třídy 6. A, Vladimír a Jan Jelínek, Jakub Nový, Tereza Skřivánková a kolektiv 6.C přispěli celkovou částkou 9 350,- na nákup šatních skříněk pro žáky ve školním roce 2015/2016.
 • Do jídelny naší školy byla v říjnu 2020 na dobu jednoho měsíce instalována elektrostatická jednotka, která desinfikuje prostředí. Za možnost jejího zapůjčení bychom chtěli poděkovat firmě LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o., která nám využití jednotky nabídla a zápůjčku zrealizovala.
  Jednotka VC-60 (Virus Cleaner) je vhodná pro jídelny, šatny, tělocvičny a jiné společné prostory. Je mobilní a lze ji přesunovat dle potřeby. Přefiltruje až 600 m3 za hodinu.

  Činidlem pro desinfekci je vyvíjený ozón. Přidáním filtrační jednotky v řádech mikronů odstraňuje rovněž pyly, které jsou nositelem virů a bakterií. Účinnost, ověřená BAV Institut v DE, je garantována na 99,95%.