Adopce na dálku

Ukončení projektu "Adopce na dálku"

Vzhledem k tomu, že indické dívce Anu Shilpa je již 16 let a naši podporu v základním vzdělání již nepotřebuje, domluvili se žáci naší školy na ukončení projektu "Adopce na dálku".

Anu jsme finančně podporovali dlouhých deset let. Indické holčičce jsme tak pomohli k úspěšnému ukončení studia.

Věříme, že znalosti a dovednosti, které tato dívka v dětství získala pomocí studia, v dospělosti předá dá.

Vladimíra Nováková

Kde to začalo?

Co všechno se můžete dozvědět při cestě taxíkem? Stačí nahodit téma,aby řeč nestála a jste bohatší o řadu cenných informací. Téma, o kterém jsem v té době diskutovala se svými žáky, znělo: O koho se můžete starat déle, než jeden rok? Řidič v nadsázce pronesl: „Tak si adoptujte zvíře!“ Odpověděla jsem, že děti mají dnes zájem o něco trvalejšího. Řidič pokračoval: „Já mám příbuznou ta byla v Indii. Jmenuje se Světlana a často vypráví o svých cestách a také o bídě, ve které žijí indické děti.“ Zamyslela jsem se a vzala si od taxikáře na Světlanu telefon.

Dny a týdny utíkaly, diskuze pokračovaly a ejhle – myšlenka byla na světě. Staneme se adoptivními rodiči dítěte z Indie! Nevěděli jsme, kde začít, neměli jsme představu o věku dítěte, a ani o tom, koho máme kontaktovat. Navíc jsme netušili, jakou částkou musíme na adopci přispět.

Proto jsme začali komunikovat na téma adopce s ostatními ve škole. Naše škola adopci přijala vstřícně. Žáci zastupující jednotlivé třídy ve Školním parlamentu přednesli nápad a během krátké doby jsme sbírkou získali dostatek finančních prostředků, které jsme zaslali Diecézní charitě v Hradci Králové.

Vzhledem k tomu, že jsme chtěli vybrat spolehlivou organizaci, které finanční prostředky doručí na místo určení, obrátili jsme se na Velvyslanectví Indické republiky v Praze a tam nám doporučili právě tuto charitativní společnost.

Adopci jsme uskutečnili a částkou 5 000,- korun žáci přispěli na vzdělání malé holčičky Anu Shilpa.

Oslovili jsme Světlanu, která pro děti uspořádala besedu o Indii, spolu se svou maminkou, paní doktorkou Draškovičovou.

Děti při besedě nasbíraly dostatek informací a ty pak zúročily při projektovém dni.

Zakončení celého projektu bylo opravdu slavnostní. Zavítali k nám zástupci Velvyslanectví Indické republiky v Praze pan Raghavan s manželkou a doprovodem.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat rodičům a jejich dětem za schválení dobrovolného příspěvku na adopci, díky kterému naše Anička dostane šanci na odpovídající vzdělání a důstojnou lidskou existenci.

Jana Bušniaková

Korespondence s Anu Shilpa - Korrespondenz mit Anna - Correspondence with Anna