AVES

Podpora záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy AVES

 

Zástupci tříd se na schůzkách Školního parlamentu rozhodli, že i nadále budou podporovat potřebné. S ostatními žáky ve svých třídách se domluvili, že tentokrát se naše pomoc bude týkat zvířátek.

Od školního roku 2017/2018 budeme finančně podporovat Občanské sdružení AVES. Toto sdružení vybudovalo záchrannou stanici pro zraněné a handicapované živočichy. Stanice byla koncem roku 2001 zařazena do Národní sítě záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody.

Hlavním posláním stanice je péče o zraněné živočichy, jejich ošetření, léčení a návrat do volné přírody. Doléčení se nepovede ve všech případech a některá zvířata zůstávají v trvalé péči pracovníků stanice či jejich příznivců a spolupracovníků. Stanice se rovněž podílí na některých záchovných či záchranných programech.

V programu občanského sdružení AVES je také práce s dětmi a mládeží. Stanice je otevřena pro veřejnost. Pracuje při ní několik přírodovědeckých a ekologických kroužků základních a středních škol. Někteří studenti za přispění pracovníků záchranné stanice zpracovávají odborné práce v rámci středoškolské odborné činnosti. Také žáci naší školy navštěvují stanici v rámci různých projektů, besed a výletů.

První sponzorský dar ve výši 5 000 Kč byl předán z výtěžku z Vánočního jarmarku, který žáci pravidelně pořádají v době adventu. Dar je určen na financování celoroční péče o trvale handicapované živočichy.

Mgr. Vladimíra Nováková