Pokračování v podpoře záchranné stanice AVES

14.5.2019

Jako každým rokem, i letos přispěla naše škola Záchranné stanici AVES částkou 5000 Kč.  Příspěvek umožní péči o zvířata s hadicapem, která se nemohou vrátit do volné přírody. Mezi nedávno zachráněná zvířata patří například samička motáka pochopa, Circus aeruginosus. Za každým ze zachráněných zvířat stojí silný příběh.

Tato ptačí samička byla od mláděte vychována lidmi. Projevuje se u ní závislost na lidech. Nemá strach z člověka a krmení si vezme i z ruky ošetřovatele. Původní majitel se o ni již nemohl starat, a tak našla domov v záchranné stanici. Další z motáků přišel o křídlo v drátech vysokého napětí. Nemůže tedy zpět do přírody a zůstane v péči AVESu.

Mezi nové chráněnce AVESu patří také kočka divoká, puštík obecný, poštolka obecná a mnoho dalších. Denně vyjíždějí záchranáři pro nová zvířata, která potřebují pomoc.

Více informací na webu AVESu