Učitelský sbor ZŠ, třídnictví

Třídní učitelé

Třídy a třídní učitelé
třída jméno e-mail web
1. A Vlasta Fenyková, Mgr. fenykova@14zskladno.cz  
1. B Eva Houbová, Mgr. houbova@14zskladno.cz  
2. A Viktorie Hermanová, Mgr. hermanovav@14zskladno.cz  
2. B Alena Procházková, Mgr. prochazkova@14zskladno.cz  
2. C Hana Pazderková, Mgr. pazderkova@14zskladno.cz  
3. A Miluše Janusová, Mgr. janusova@14zskladno.cz  
3. B Vladimíra Vyšínová, Mgr. vysinova@14zskladno.cz  
3. C Lenka Lukášová, Mgr. lukasova@14zskladno.cz  
4. A Vladimíra Nováková, Mgr. novakova@14zskladno.cz  
4. B Denisa Fedorková fedorkova@14zskladno.cz  
4. C Olga Kubíčková, Mgr. kubickova@14zskladno.cz  
5. A Petra Müllerová, Mgr. mullerova@14zskladno.cz  
5. B Jana Bušniaková, Mgr. busniakova@14zskladno.cz web učitele
5. C Lucie Džula Bártová, Mgr. bartova@14zskladno.cz  
6. A Eva Štorková, Mgr., koordinátor EVVO storkova@14zskladno.cz  
6. B Jana Moravcová, Mgr.

moravcova@14zskladno.cz

 
6. C Antónia Križovenská, Mgr. krizovenska@14zskladno.cz  
7. A Jaroslav Pritoka, Ing., koordinátor Děti na Startu pritoka@14zskladno.cz  
7. B Olga Přibáňová, Mgr., koordinátor ERASMUS + pribanova@14zskladno.cz web učitele
7. C Pavlína Kopecká, Mgr., výchovná poradkyně kopecka@14zskladno.cz  
8. A Tereza Dobrá, Mgr. dobra@14zskladno.cz  
8. B Zina Nejedlá, Mgr. nejedla@14zskladno.cz web učitele
8. C Petra Malá, Mgr. mala@14zskladno.cz  
9. A Jana Kacálková, Mgr. kacalkova@14zskladno.cz  
9. B Jana Krausová, Mgr., metodik prevence krausova@14zskladno.cz  
9. C Vlasta Vernerová, Mgr. vernerova@14zskladno.cz  

Netřídní

Netřídní učitelé
jméno e-mail web
Alice Bissaro, Ing. bissaro@14zskladno.cz  
Jiřina Borovičková, Ing. borovickova@14zskladno.cz  
Veronika Císařová, Mgr. cisarova@14zskladno.cz  
Jiří Hampeis, Mgr., IT pracovník hampeis@14zskladno.cz web učitele
Petr Hataš, Ing. hatas@14zskladno.cz  
Věra Kasíková, Ing. kasikova@14zskladno.cz  
Pavlína Serbousková, Mgr., výchovná poradkyně serbouskova@14zskladno.cz  
Brigita Steinerová, PaedDr. steinerova@14zskladno.cz  
Barbora Žáková, Mgr. zakova@14zskladno.cz  
Radka Červenková Neuvirthová, asistent pedagoga cervenkovar@14zskladno.cz  
Kristýna Hatašová, Bc., asistent pedagoga hatasova@14zskladno.cz  
Petra Hladíková, asistent pedagoga hladikova@14zskladno.cz  
Petra Kohoutová, asistent pedagoga kohoutova@14zskladno.cz  
Radka Lébrová, asistent pedagoga lebrova@14zskladno.cz  
Ľudmila Pechová, asistent pedagoga pechova@14zskladno.cz  
Šárka Pelichovská, asistent pedagoga pelichovska@14zskladno.cz  
Blanka Procházková, asistent pedagoga prochazkovab@14zskladno.cz  
Ivana Přenosilová, asistent pedagoga prenosilova@14zskladno.cz  
Dagmar Sládková, asistent pedagoga sladkova@14zskladno.cz  
Hana Tůmová, asistent pedagoga tumova@14zskladno.cz  
Nikola Vášová, asistent pedagoga vasova@14zskladno.cz  
Pavla Vesecká, asistent pedagoga vesecka@14zskladno.cz  
Jana Vodičková, asistent pedagoga vodickova@14zskladno.cz  
 

Učitelský sbor 14. ZŠ Kladno