Pedagogický sbor ZŠ, konzultace

Třídní učitelé

Konzultace jsou pouze pro žáky, pro zákonné zástupce platí domluvit si osobní jednání s vyučujícím předem.

Třídy a třídní učitelé
třída jméno e-mail konzultace pro žáky web
1. A Vlasta Fenyková, Mgr. fenykova@14zskladno.cz čtvrtek 12:45 - 13:30 hod.  
1. B Jana Kovaříková, Mgr. kovarikova@14zskladno.cz čtvrtek 11:50 - 12:35 hod.  
1. C Jitka Machová, Mgr. machova@14zskladno.cz pondělí 12:40 - 13:25 hod.  
2. A Miluše Janusová, Mgr.  janusova@14zskladno.cz úterý 11:50 - 12:35 hod.  
2. B Alena Procházková, Mgr. prochazkova@14zskladno.cz úterý 12:15 - 13:00 hod.  
2. C Šárka Pelichovská pelichovska@14zskladno.cz čtvrtek 11:50 - 12:35 hod.  
3. A Olga Kubíčková, Mgr. kubickova@14zskladno.cz čtvrtek 13:00 - 13:45 hod.  
3. B Hana Dolejšová dolejsova@14zskladno.cz pátek 12:00 - 12:45 hod.  
4. A Denisa Fedorková, Mgr. fedorkova@14zskladno.cz pondělí 13:00 - 13:45 hod.  
4. B Pavlína Serbousková, Mgr., výchovná poradkyně serbouskova@14zskladno.cz středa 12:45 - 13:30 hod.  
4. C Vladimíra Nováková, Mgr. novakova@14zskladno.cz úterý 13:00 - 13:45 hod.  
5. A Lucie Džula Bártová, Mgr. bartova@14zskladno.cz středa 13:00 - 13:45 hod.  
5. B Petra Müllerová, Mgr. mullerova@14zskladno.cz úterý 13:10 - 13:55 hod.  
5. C Vladimíra Nováková, ml. novakovaml@14zskladno.cz pondělí 13:35 -14:20 hod.  
6. A Zina Nejedlá, Mgr. nejedla@14zskladno.cz čtvrtek 14:00 - 14:45 hod. web učitele
6. B Tereza Dobrá, Mgr. dobra@14zskladno.cz čtvrtek 14:00 - 14:45 hod.  
6.C Petra Malá, Mgr. mala@14zskladno.cz pondělí 14:00 - 14:45 hod.  
7. A Jana Kacálková, Mgr. kacalkova@14zskladno.cz čtvrtek 14:00 - 14:45 hod.  
7. B Jana Krausová, Mgr., metodik prevence krausova@14zskladno.cz úterý 14:00 - 14:45 hod.  
7.C Vlasta Vernerová, Mgr. vernerova@14zskladno.cz pondělí 14:00 - 14:45 hod.  
8. A Eva Štorková, Mgr., koordinátor EVVO storkova@14zskladno.cz úterý 14:00 - 14:45 hod.  
8. B Jana Moravcová, Mgr. moravcova@14zskladno.cz čtvrtek 13:45 - 14:30 hod.  
8. C Antónia Križovenská, Mgr. krizovenska@14zskladno.cz

středa 14:00 - 14:45 hod.

(kromě termínů pedag.porad)

 
9. A Jaroslav Pritoka, Ing., koordinátor Děti na Startu pritoka@14zskladno.cz pondělí 14:00 - 14:45 hod.  
9. B Olga Přibáňová, Mgr., koordinátor ERASMUS + pribanova@14zskladno.cz pondělí 14:10 - 14:55 hod. web učitele
9. C Pavlína Kopecká, Mgr., výchovná poradkyně kopecka@14zskladno.cz čtvrtek 14:00 - 14:45 hod.  

Netřídní

Netřídní učitelé
jméno e-mail konzultace pro žáky web
Blanka Chvojková, Mgr., ředitelka školy  chvojkova@14zskladno.cz

pondělí 14:00 - 14:45 hod. - lichý týden

úterý 14:00 - 14:45 hod. - sudý týden

 
Jana Šulcová, PaedDr., zástupkyně ředitelky sulcova@14zskladno.cz

středa 14:00 - 14:45 hod.

(kromě termínů pedag.porad)

 
Blanka Šimůnková, Mgr., zástupkyně ředitelky simunkova@14zskladno.cz

čtvrtek 13:00 - 13:45 hod. - 5.ročník

čtvrtek 14:00 - 14:45 hod. - 6. ročník

 
Jana Bušniaková, Mgr. busniakova@14zskladno.cz

pondělí 14:00 - 14:45 hod.

pouze liché týdny

web učitele
Veronika Císařová, Mgr. cisarova@14zskladno.cz pondělí 13:45 - 14:30 hod.  
Alena Dichterová, Bc. dichterova@14zskladno.cz úterý 13:00 - 13:45 hod.  
Jiří Hampeis, Mgr., IT pracovník hampeis@14zskladno.cz úterý 14:00 - 14:45 hod. web učitele
Petr Hataš, Ing. hatas@14zskladno.cz

středa 14:00 - 14:45 hod.

(kromě termínů pedag.porad)

 
Věra Kasíková, Ing. kasikova@14zskladno.cz

pondělí 15:40 - 16:15 hod.

pouze sudé týdny

 
Marta Nekvindová, Mgr. nekvindova@14zskladno.cz čtvrtek 07:00 - 07:35 hod.  
Lucie Potužáková, Mgr. potuzakova@14zskladno.cz pondělí 14:00 - 14:45 hod.  
Brigita Steinerová, PaedDr. steinerova@14zskladno.cz

středa 14:00 - 14:45 hod.

(kromě termínů pedag.porad)

 
Aneta Todorovská todorovska@14zskladno.cz

středa 14:00 - 14:45 hod.

(kromě termínů pedag.porad)

 
Kristýna Hatašová, Bc., asistent pedagoga hatasova@14zskladno.cz    
Petra Hladíková, asistent pedagoga hladikova@14zskladno.cz    
Petra Kohoutová, asistent pedagoga kohoutova@14zskladno.cz    
Radka Lébrová, asistent pedagoga lebrova@14zskladno.cz    
Radka Matějovská, asistent pedagoga matejovska@14zskladno.cz    
Ľudmila Pechová, asistent pedagoga pechova@14zskladno.cz    
Pavlína Prokešová, asistent pedagoga prokesova@14zskladno.cz    
Ivana Přenosilová, asistent pedagoga prenosilova@14zskladno.cz    
Eliška Šaldová, asistent pedagoga saldova@14zskladno.cz    
Hana Tůmová, asistent pedagoga tumova@14zskladno.cz    
Nikola Vášová, asistent pedagoga vasova@14zskladno.cz    
Pavla Vesecká, asistent pedagoga vesecka@14zskladno.cz    
Jana Vodičková, asistent pedagoga vodickova@14zskladno.cz    

Učitelský sbor 14. ZŠ Kladno