Učitelský sbor ZŠ, třídnictví

Třídní učitelé

Třídy a třídní učitelé
třída jméno e-mail web
1. A Viktorie Hermanová, Mgr. hermanovav@14zskladno.cz  
1. B Alena Procházková, Mgr. prochazkova@14zskladno.cz  
1. C Hana Pazderková, Mgr. pazderkova@14zskladno.cz  
2. A Miluše Janusová, Mgr. janusova@14zskladno.cz  
2. B Tereza Průšková, Mgr. pruskova@14zskladno.cz  
2. C Hana Menšíková, Mgr. mensikova@14zskladno.cz  
3. A Vladimíra Nováková, Mgr. novakova@14zskladno.cz  
3. B Denisa Fedorková fedorkova@14zskladno.cz  
3. C Olga Kubíčková, Mgr. kubickova@14zskladno.cz  
4. A Petra Müllerová, Mgr. mullerova@14zskladno.cz  
4. B Jana Bušniaková, Mgr. busniakova@14zskladno.cz web učitele
4. C Lucie Džula Bártová, Mgr. bartova@14zskladno.cz  
5. A Vladimíra Vyšínová, Mgr. vysinova@14zskladno.cz  
5. B Pavlína Serbousková, Mgr., výchovná poradkyně serbouskova@14zskladno.cz  
5. C Hana Dolejšová dolejsova@14zskladno.cz  
6. A Jaroslav Pritoka, Ing. pritoka@14zskladno.cz  
6. B Olga Přibáňová, Mgr., koordinátor ERASMUS + pribanova@14zskladno.cz web učitele
6. C Pavlína Kopecká, Mgr., výchovná poradkyně kopecka@14zskladno.cz  
7. A Tereza Dobrá, Mgr. dobra@14zskladno.cz  
7. B Zina Nejedlá, Mgr. nejedla@14zskladno.cz web učitele
7. C Petra Malá, Mgr. mala@14zskladno.cz  
8. A Jana Kacálková, Mgr. kacalkova@14zskladno.cz  
8. B Jana Krausová, Mgr., metodik prevence krausova@14zskladno.cz  
8. C Vlasta Vernerová, Mgr. vernerova@14zskladno.cz  
9. A Eva Štorková, Mgr., koordinátor EVVO storkova@14zskladno.cz  
9. B Věra Ráczová, Mgr. raczova@14zskladno.cz  

Netřídní

Netřídní učitelé
jméno e-mail web
Alice Bissaro, Ing. bissaro@14zskladno.cz  
Jiřina Borovičková, Ing. borovickova@14zskladno.cz  
Veronika Císařová, Mgr. cisarova@14zskladno.cz  
Jiří Hampeis, Mgr., IT pracovník hampeis@14zskladno.cz web učitele
Petr Hataš, Ing. hatas@14zskladno.cz  
Věra Kasíková, Ing. kasikova@14zskladno.cz  
Renata Košťálová, Mgr. kostalova@14zskladno.cz  
Antónia Križovenská, Mgr. krizovenska@14zskladno.cz  
Eliška Pecinková, Mgr. pecinkova@14zskladno.cz  
Brigita Steinerová, PaedDr. steinerova@14zskladno.cz web učitele
Barbora Žáková, Mgr. zakova@14zskladno.cz  
Lydie Bozděchová, Bc., asistent pedagoga bozdechova@14zskladno.cz  
Michala Burantová, asistent pedagoga burantova@14zskladno.cz  
Petra Hladíková, asistent pedagoga hladikova@14zskladno.cz  
Petra Kohoutová, asistent pedagoga kohoutova@14zskladno.cz  
Dana Kolská, Mgr., asistent pedagoga kolska@14zskladno.cz  
Lenka Lukášová, asistent pedagoga lukasova@14zskladno.cz  
Šárka Pelichovská, asistent pedagoga pelichovska@14zskladno.cz  
Hana Pražáková, asistent pedagoga prazakova@14zskladno.cz  
Ivana Přenosilová, asistent pedagoga prenosilova@14zskladno.cz  
Dagmar Sládková, asistent pedagoa sladkova@14zskladno.cz  
Hana Tůmová, asistent pedagoga tumova@14zskladno.cz  
 

Učitelský sbor 14. ZŠ Kladno