Naše úspěchy

Naši žáci se zúčastňují soutěží a olympiád, v nichž nezřídka obsazují čelná místa.

Dějepisná olympiáda 2023

8.12.2023

V úterý 28. listopadu se konalo na ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 školní kolo Dějepisné olympiády pro žáky 7., 8. a 9. tříd. Tematické zaměření letošního ročníku je „ Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“.

Vítězem soutěže se stal Jindřich Rosenhöfer. Na stříbrné příčce se umístil Vojtěch Hanilec a bronzovou pozici si zajistil Mark Vassilenko.

Všem účastníkům děkujeme a úspěšným řešitelům gratulujeme.

Medailovým postupujícím budeme v lednu držet palce při reprezentaci naší školy v okresním kole DěO.

Pavlína Kopecká

Archiv článků