Naše úspěchy

Naši žáci se zúčastňují soutěží a olympiád, v nichž nezřídka obsazují čelná místa.

Dějepisná olympiáda 2020/2021 - školní kolo

4.12.2020

V pondělí 30. 11. 2020 proběhlo na ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 školní kolo Dějepisné olympiády. Historicky poprvé se soutěžilo distančně. Naštěstí nás nepotkaly žádné technické komplikace a celé klání mělo hladký průběh.

Tematické zaměření letošního výročního 50. ročníku je „Labyrintem barokního světa (1556-1781)“. Vítězem školního kola se stal Antonín Okál. Na stříbrné příčce se umístil Adam Rebec a bronzovou pozici si zajistila Eliška Štěpánková.

Všem účastníkům děkujeme a úspěšným řešitelům gratulujeme.

Medailovým postupujícím budeme v lednu držet palce při reprezentaci naší školy v okresním kole Dějepisné olympiády.

Pavlína Kopecká

Archiv článků