Naše úspěchy

Naši žáci se zúčastňují soutěží a olympiád, v nichž nezřídka obsazují čelná místa.

Celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek v Karlových Varech

23.3.2023

V úterý 21. 3. 2023 se konalo celostátní kolo soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. Na této soutěži nás reprezentovali Jindřich Rosenhöfer ze 7.C a Natálka Tlustá ze 7.A. Vyzpívali si krásné umístění. Natálka obsadila 3. místo za přednes písní To ta Hel´pa a Tam za řekou a Jindra získal čestné uznání (hodnocení poroty: pásmo 4. místa – celkově šestý ze 32 účastníků) za nápaditý přednes písní Ten chlumecký zámek a Batalion.

Oběma sólistům blahopřejeme ke krásnému výkonu a k zaslouženému úspěchu a děkujeme za reprezentaci sboru a školy.

Jana Bušniaková a sbor My


Archiv článků