ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 - úvodní stránka

Stránky města Kladna

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

 • English
 • Deutsch

Úvodní stránka » Základní škola » Školní poradenství

Školní poradenství

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pracovníci:

Dále se na poradenských službách významně podílejí třídní učitelé.

Konzultační hodiny:

dle předchozí domluvy prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky 736 486 057, pevná linka: 312 684 365

Činnosti

 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 
 • pedagogická intervence dětí s SVP (speciálními vzdělávacími potřebami)
 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických poraden a jiných vyšetření
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili
 • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte
 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • preventivní programy pro žáky

Zvonění

1. hodina07.55 - 08.40
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.50 - 10.35
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodinapolední přestávka
8. hodina14.00 - 14.45
9. hodina14.50 - 15.35

Dnes je: 6.4.2020

Svátek slaví: Vendula


© ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík