Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Krausová

Konzultační hodiny: dle dohody

Kontakt: krausova@14zskladno.cz, pevná linka: 312 684 365

kabinet v prvním patře školy, u učebny P1

Činnosti školního metodika prevence

  • poradenství v oblasti prevence rizikového chování - zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, cigarety), násilí a šikany, záškoláctví apod.
  • diagnostika klimatu třídy,  péče o zdravé vztahy
  • prevence v oblasti zdravého životního stylu
  • prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy
  • zajišťování preventivních programů školy
  • spolupráce s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postup
 

Zajímavé odkazy