Speciální pedagog

Speciální pedagog: Mgr. Olga Kubíčková

Konzultační hodiny: dle dohody

Kontakt: kubickova@14zskladno.cz, mobil: 725 552 611, pevná linka: 312 684 365

kabinet K5 v 1. patře školy

Činnosti speciálního pedagoga

  • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • pomoc s tvorbou IVP (individuálních vzdělávacích plánů), PLPP (plánů pedagogické podpory) a PO (pedagogických opatření)
  • zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologických poradnách na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů a vzájemná spolupráce s ŠPZ (školskými poradenskými zařízeními)
  • zajišťování speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • evidence zpráv z poraden a jiných vyšetření
  • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům
 

Zajímavé odkazy