Provoz družiny

Vychovatelky školní družiny
Paní vychovatelka, kontakt oddělení č. ve třídě

Renata Hermanová, vedoucí vychovatelka
e-mail: hermanova@14zskladno.cz

1 2. A

Lenka Čermáková
e-mail: cermakova@14zskladno.cz

2 1. C

Svatka Beránková
e-mail: berankova@14zskladno.cz

3 1. A

Veronika Hrubešová Farghaly

e-mail: hrubesova@14zskladno.cz

4 1. B

Ľudmila Pechová
e-mail: pechova@14zskladno.cz

5 3. B

Iveta Procházková
e-mail: prochazkova.iveta@14zskladno.cz

6 2. C

Eva Vašinová
e-mail: vasinova@14zskladno.cz

7 2. B

Užitečné informace pro rodiče

  • Ranní družina: 6:00 - 7:35 hodin, po 8 hodině je objekt školy uzamčen.
  • Odpolední družina: 11:40 - 17:00 hodin.
  • Z odpolední družiny si své děti můžete vyzvednout ve 13:30, v 15:00, v 16:00 a v 17:00 hodin.
  • Mimořádné uvolnění ze ŠD v době do 13:30 hodin a os 15:00 hodin bude umožněno pouze na písemnou žádost rodičů s datem, hodinou odchodu a podpisem zákonného zástupce dítěte.
  • Telefonické uvolnění není možné.
  • Objednání a odhlášení obědů zajišťuje rodič.
  • Neinvestiční náklady hradí rodiče pololetně do konce září a února. Cena je 600,- Kč/pololetí, úhrada se provádí bezhotovostně na účet školy 050016-0385567349/0800 (variabilní symbol: osobní číslo žáka, zpráva pro příjemce: družina + jméno žáka).