Vítejte na ZŠ v Ukrajinské ulici v Kladně!

V průběhu roku 1973 začala na sídlišti v Kročehlavech mezi paneláky vyrůstat atypická budova základní školy. 1. září 1973 přivítala škola ve svých prostorách nové žáky a stala se tak dalším vzdělávacím zařízením pro obyvatele města Kladna.

Více informací »

Aktuality

Režim školy v návaznosti na usnesení vlády s účinností od 11. 1. do 22. 1. 2021

7.1.2021

Režim školy zůstává dle usnesení vlády i v příštích dvou týdnech stejný jako doposud.

O možných změnách vás budeme informovat.

Mgr. Blanka Chvojková

Pracovní příležitost

6.1.2021

Základní škola přijme ihned asistenta pedagoga na 25 hodin týdně. Požadujeme Střední odbornou školu s pedagogickým zaměřením nebo kurz asistenta pedagoga.

Strukturovaný životopis prosím zasílejte na info@14zskladno.cz

Režim školy v návaznosti na usnesení vlády s účinností od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021

29.12.2020

  • 1. a 2. třídy nastoupí k prezenční výuce od 4. 1. 2021 (výuka hudební výchovy dále pokračuje bez zpěvu;  tělesná výchova se nevyučuje).
  • Pro žáky 3. - 9. tříd  je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem jsou uvedena ve Školním řádu – oddílu XIV, včetně povinnosti se distančně vzdělávat (§ 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů), způsobu omlouvání a hodnocení.

Vzhledem k tomu, že distanční vzdělávání je povinné, nic nebrání řádnému hodnocení v 1. pololetí školního roku, proto znovu upozorňujeme na to, že žáci mají možnost si vypůjčit ze školy chromebook a máme k dispozici SIM karty od T- Mobilu s daty zdarma. V případě zájmu se obraťte na své třídní učitele nebo na sekretářku školy.

Pokud ani tuto nabídku nemohou žáci využít, jsou povinni po domluvě se svými vyučujícími si pro materiály pro distanční vzdělávání přijít do školy a odevzdávat je vypracované svým pedagogům.

Z distančního vzdělávání jsou žáci omluveni pouze v případě nemoci prostřednictvím zákonných zástupců (viz Školní řád).

Nevypracované a neodevzdané práce v průběhu DV jsou v ostatních případech hodnoceny nedostatečně.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Vstup třetích osob (mimo zaměstnance a žáky) do školy je možný jen v odůvodněných případech. Zákonní zástupci tedy vstupují do budovy pouze tehdy, vyzvedávají-li si nemocné dítě nebo mají-li sjednanou individuální schůzku s pedagogem.

Abychom omezili kontakt mezi třídami, žáci 1. tříd budou nastupovat do školy v 7:35 hod., žáci 2. tříd v 7:45 hod.

Provoz školní družiny je umožněn za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy. Žáci, přihlášení do ŠD, budou pokračovat ve stejné skupině i v odpolední družině.

Vzhledem k tomu, že by nebyla možnost dodržet tyto podmínky, nebude poskytována ranní školní družina.

Režim odchodu žáků ze školní družiny a jejich vyzvedávání zůstává stejný jako před distanční výukou.

Pokud se žáci 1. a 2. tříd budou chtít stravovat ve školní jídelně, musí si obvyklým způsobem objednat oběd.

Žáci vzdělávající se distančním způsobem mají nárok na dotovaný oběd, proto si ho mohou obvyklým způsobem objednat a pro oběd se do školy dostavit, a to pouze v čase od 10:45 do 11:30 hod. každý den. V jiném termínu jim oběd nebude vydán.

Žáci, kteří se nebudou vzdělávat ve škole, se nemohou stravovat ve školní jídelně. Oběd mohou odebrat v ŠJ a odnést domů v přinesených nádobách.

Mgr. Blanka Chvojková

Vánoční prázdniny a režim školy od 4. 1. 2021

16.12.2020

Vláda ČR svým usnesením ze dne 14. 12. 2020 zakázala od 21. 12. 2020 do 23. 12. 2020 osobní přítomnost žáků v základní škole.

Žákům tedy končí vzdělávání v pátek 18. 12. 2020.

Vánoční prázdniny jsou prodlouženy od 21. 12. do 3. 1. 2021.

V pátek 29. 1. jsou jednodenní pololetní prázdniny a na ně navazují od 1. 2. do 5. 2. 2021 jarní prázdniny.


Vážení rodiče, milí žáci,

přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a štěstí, zdraví a pohodu v roce 2021.

Mgr. Blanka Chvojková, pedagogický sbor a zaměstnanci školy

Další aktuality »

Akce

Přání od sboru „My“

Přání od sbory My [nové okno]

30.12.2020

Od konce října se scházíme online.  Nezpíváme-li, hrajeme. Naši oblíbenou zimní píseň „Pohádková“ nahrála naše Lucka Salačová.  Pro úplnost přikládáme text, kterým Vám přejeme do nového roku hodně štěstí, lásky a zdraví!

Celý článek »

Vánoce v 1. B

Vánoce v 1.B [nové okno]

28.12.2020

Poslední školní den v roce 2020 jsme se  věnovali vánočním zvyků a tradicím. Při poslechu vánočních koled jsme si ozdobili perníčky, vyrobili přáníčko a vybarvili vánoční stromeček s ozdobami. Pod ozdobeným stromečkem jsme našli drobné dárečky.

Celý článek »

Adaptační program 7.ABC na Sletišti

Adaptační kurz [nové okno]

10.9.2020

První týden ve škole jsme věnovali třídnickým věcem, školnímu řádu a poučením o bezpečnosti, výměně učebnic a různé nezbytné administrativě. Všichni už jsme se tedy těšili na páteční adaptační program na Sletišti. Tady se děti celé dopoledne věnovaly různým soutěžím ve skupinách, sportovním aktivitám, teambuildingovým aktivitám, zaskákaly si na trampolínách, jezdily na kolečkových bruslích...

Celý článek »

Další akce »