Vítejte na ZŠ v Ukrajinské ulici v Kladně!

V průběhu roku 1973 začala na sídlišti v Kročehlavech mezi paneláky vyrůstat atypická budova základní školy. 1. září 1973 přivítala škola ve svých prostorách nové žáky a stala se tak dalším vzdělávacím zařízením pro obyvatele města Kladna.

Více informací »

Aktuality

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

22.11.2021

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., opravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme níže uvedený odkaz na webové stránky Statutárního města Kladna:

Zveřejnění rozpočtu

Testování ve škole – listopad

19.11.2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku:

  • Testování zatím proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021
  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.
  • Testovat se bude antigenními testy, které jsou distribuovány školám. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

  • Pokud se žáci neprokáží OTN a nebudou se testovat, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje).

V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů, může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG test: škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, nebo zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu pediatra, a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice.

Mgr. Blanka Chvojková

Pracovní příležitost

15.11.2021

Hledáme milou, zodpovědnou a nadšenou paní učitelku s kvalifikací pro předškolní vzdělávání do Mateřské školy Slunečnice
Nástup: ihned

Desatero pro primární prevenci

5.10.2021

Naše škola se zapojila do projektu "Desatero pro primární prevenci"

Další aktuality »

Akce

Recitační soutěž pro 1. stupeň

25.11.2021

Dne 15. 11. 2021 proběhla v naší škole recitační soutěž pro 1. stupeň. Soutěže se zúčastnilo 25 žáků. Hodnotící komise se skládala z předsedkyně Mgr.Vladimíry Novákové, dále pak členů Mgr.Olgy Kubíčkové a Mgr.Hany Pazderkové.

Celý článek »

Projektový den ve 4.A

Projektový den [nové okno]

25.11.2021

Dne 15. 11. 2021 se žáci třídy 4. A zúčastnili projektu Malé technické univerzity na téma „Stavitel mostů“.

Celý článek »

Recitační soutěž pro 2. stupeň

25.11.2021

Recitační soutěž na 2. stupni přinesla veliké překvapení v podobě výkonu Anežky Vránové z 9.A, která neopakovatelným způsobem přednesla úryvek z divadelní hry Manon Lescaut. Velice nás mrzí, že soutěžící neměli možnost vidět a slyšet výkony ostatních recitujících, ale kvůli hygienické situaci jsme soutěž raději zorganizovali za dodržení homogenity skupin.

Celý článek »

Další akce »