Projekt "Vzájemně se vzděláváme"

12.9.2023

Projekt je zpracován v rámci Výzvy MŠMT  č. 02_22_s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a je součástí operačního programu Jan Amos Komenský.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006388

Datum realizace: 1. 9. 2023 - 31. 8. 2025

 

Cíl projektu:
Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Aktivity:
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ, ŠD:

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ, ŠD

Podpora inovativního vzdělávání žáků v MŠ, ZŠ:

  •  Inovativní vzdělávání žáků v MŠ, ZŠ 
  • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností:

  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ