ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 - úvodní stránka

Stránky města Kladna

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch

Úvodní stránka » Základní škola » Pro budoucí prvňáčky

Pro budoucí prvňáčky

Zápis dětí do I. tříd a informace o odkladu povinné školní docházky dítěte


Zápis dětí do I. tříd se koná v pátek 24. 4. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 25. 4. 2020 od 9:00 do 12:00 hodin v hale školy.


K zápisu se též dostaví děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky!!!


Máte doma budoucího prvňáčka? Pak následující řádky patří právě Vám. Možná, že už odpočítáváte dny, kdy Vaše ratolest půjde k zápisu do naší školy a nevíte, co Vás zde čeká. V žádném případě nechceme ve Vašem dítěti vyvolat strach ze školy. Také Vy – rodiče - byste neměli své potomky školou strašit.
Hlavním cílem zápisu je zjistit školní zralost dítěte. Co to je? Budoucí prvňák by měl umět pracovat podle pokynů, musí být schopen soustředění. Důležitá je správná výslovnost a komunikativnost. Poradíme Vám se správným držením psací potřeby. Testujeme pravolevou orientaci, znalost barev a tvarů. Zajímá nás, zda Vaše dítě má představu o množství a rozlišuje, kde je více či méně. Zápis bude probíhat ve třech učebnách. Před učebnami s Vámi jedna paní učitelka vyplní žádost o zapsání Vašeho dítěte do naší školy.

Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz a rodný list dítěte.


Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání budou zveřejněné na vývěskách obou vchodů do školy a na webových stránkách školy. Viz § 183, odstavec 2 zákona č. 472/2011 Sb. ze dne 20.12.2011

Náhradní zápis

Pokud se ze závažných důvodů (nemoc dítěte, pobyt v ozdravovně, dovolená apod.) nemůžete dostavit s dítětem k řádnému termínu zápisu, můžete využít náhradní termín 4. 5. 2020 od 13:00 do 14:00 hodin. Tuto skutečnost oznamte nejpozději v den řádného zápisu 24. 4. 2020 na tel. čísle 312 684 365  nebo 731 449 112 nebo na emailové adrese info@14zskladno.cz. Je nutné nahlásit potřebné údaje k dodatečnému zápisu a nezbytné informace pro přijetí žáka (jméno a příjmení dítěte, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte a kontakt na zákonné zástupce - telefon a email.)

Postup rodičů při žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte

Zákonní zástupci mají možnosti požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky. Pokud se tak rozhodnou, musí tak učinit písemně a tuto žádost doložit dvěma doporučeními:

1. školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně – pedagogické centrum)

a

2. odborného lékaře (např. dětský lékař) nebo klinického psychologa

Doporučujeme proto rodičům, aby se k návštěvě poradny včas objednali.


Formulář písemné žádosti o odkladu vyplní rodiče ve škole. Potřebné doklady - písemná žádost rodičů, doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a posouzení odborného lékaře či klinického psychologa je potřeba dodat k rukám ředitelky školy do 31. 5. 2020, aby mohlo být rodičům předáno Rozhodnutí ředitelky školy o odkladu povinné školní docházky do konce školního roku.

Pokud ředitelka rozhodne o odkladu, vztahuje se na dítě povinnost předškolního vzdělávání.
Způsoby jejího plnění uvádí § 34a školského zákona:
1) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.

2) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

  • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do  mateřské školy,
  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

Pro budoucí žáky 1. tříd

Pro budoucí prvňáčky zapsané do naší ZŠ je určen přípravný kurz, který je zaměřen na rozvoj schopností a dovedností důležitých pro dobrý vstup do 1. ročníku ZŠ. Kurz povedou učitelky 1. stupně.
Přihlášku si budete moct vyzvednout v průběhu zápisu.

Rodičům doporučujeme pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče.

 

Dny otevřených dveří pro rodiče a jejich předškolní děti

Bude upřesněno

Přijďte prosím na ukázkové hodiny s přezůvkami v 8:45 hodin, aby byla výuka zahájena včas. Během ukázkových hodin můžete se svými dětmi zažít atmosféru práce prvňáčků s jejich třídní učitekou.

Ke stažení


Zvonění

1. hodina07.55 - 08.40
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.50 - 10.35
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodinapolední přestávka
8. hodina14.00 - 14.45
9. hodina14.50 - 15.35

Dnes je: 29.1.2020

Svátek slaví: Zdislava


© ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík