ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 - úvodní stránka

Stránky města Kladna

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

 • English
 • Deutsch

Úvodní stránka » Základní škola » Pro budoucí prvňáčky

Pro budoucí prvňáčky

Zápis dětí do základní školy pro školní rok 2020/2021

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020 bude při zápisech následující postup:

Zápisy budou probíhat v měsíci dubnu r. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňuje se také podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.


Termíny pro podání přihlášky:

Přihlášky si vytiskněte (viz níže - ke stažení). K přihlášce přiložte prostou kopii rodného listu dítěte:


a) podání přihlášky bez osobní účasti zákonného zástupce je možné v termínech od úterý 14. dubna do soboty 25. dubna 2020 do 12:00 hodin.

Přihlášku je možné doručit:

 • do datové schránky školy – wvki8v
 • e-mailem na adresu simkova@14zskladno.cz - jako přílohu s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!),
 • poštou

Pokud přihlášku pošlete emailem nebo datovou schránkou, dostane nazpět potvrzení o přijetí s přiděleným registračním číslem dítěte.

b) osobní předání přihlášky do školy bude umožněno od pondělí 20. dubna do čtvrtka 23.dubna 2020 od 9:00 do 12 hodin, v pátek 24. dubna od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 25. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin 

 • Pokud budete podávat přihlášky na více škol, žádáme vás, abyste uvedli pořadí škol, které preferujete.
 • Přihlášku musí poslat i zákonní zástupci těch dětí, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku i např. z téže školy!

Kritéria 

O přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle následujících kritérií:

 1.  spádová oblast - děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
 2. sourozenci ve škole
 3. absolvování mateřské školy při základní škole
 4. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
 5. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna
 6. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
 7. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
 8. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu
 9. ostatní závažné okolnosti
 10. rozhodne losování

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na přístupném místě ve škole, a to na obou vchodech školy a současně na webových stránkách školy www.14zskladno.cz.)

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn oběma způsoby alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může zákonný zástupce vyzvednout po domluvě. Termín bude upřesněn dle situace související s ochranou zdraví.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou nebo datovou schránkou nebo si je vyzvedne osobně.

Postup rodičů při žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte

Zákonní zástupci mají možnosti požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky. Pokud se tak rozhodnou, musí tak učinit písemně a tuto žádost doložit dvěma doporučeními:


1. školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně – pedagogické centrum)
a
2. odborného lékaře (např. dětský lékař) nebo klinického psychologa


Formulář písemné žádosti o odkladu si opět můžete stáhnout jako přihlášku (viz níže - ke stažení) nebo ho podle tohoto formuláře napsat a poslat s přihláškou nebo ho donést do školy.

Potřebné doklady - písemnou žádost rodičů, doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a posouzení odborného lékaře či klinického psychologa je potřeba dodat k rukám ředitelky, aby mohlo být rodičům předáno Rozhodnutí ředitelky školy o odkladu povinné školní docházky.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Pokud ředitelka rozhodne o odkladu, vztahuje se na dítě povinnost předškolního vzdělávání.

Způsoby jejího plnění uvádí § 34a školského zákona:

 1. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
 2. Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:
 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do  mateřské školy,
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.


Dny otevřených dveří ani ukázkové hodiny se v tomto školním roce nebudou konat.


V Kladně dne 23. 3. 2020   

Mgr. Blanka Chvojková, ředitelka školy

Ke stažení


Zvonění

1. hodina07.55 - 08.40
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.50 - 10.35
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodinapolední přestávka
8. hodina14.00 - 14.45
9. hodina14.50 - 15.35

Dnes je: 6.4.2020

Svátek slaví: Vendula


© ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík