Školní družina

Rychlý kontakt

  • Poplatek za školní družinu se platí pololetně v září a únoru daného školního roku. 600,-Kč/pololetně na účet školy 050016-0385567349/0800 (variabilní symbol: osobní číslo žáka, zpráva pro příjemce: družina + jméno žáka)

Naše školní družina má cca 200 dětí v 7 odděleních, kde se jim věnují kvalifikované paní vychovatelky. Její provoz se řídí Řádem školní družiny.

V rámci ŠD mohou děti navštěvovat kroužek:

  • Malé vaření - úterý - sudý týden od 15:15 do 16:30 hodin s Renatou
  • Dovedné ruce - úterý - lichý týden od 15:15 do 16:30 hodin s Ivetou
  • Šikulka - středa - lichý týden od 15:10 do 16:30 hodin se Svatkou
  • Sporťáček - pondělí - sudý týden od 15:15 do 16:15 hodin s Evou

Každé oddělení se po celý rok připravuje na různé akce se sportovní, hudební, výtvarnou, dopravní, brannou, pracovní a přírodovědnou tématikou. Za příznivého počasí se zajímavé činnosti odehrávají v přírodě.

Renata Hermanová
vedoucí ŠD