Školní družina

Rychlý kontakt

  • Poplatek za školní družinu se platí pololetně v září a únoru daného školního roku.
  • 600,-Kč/pololetí na účet školy 050016-0385567349/0800 (variabilní symbol: osobní číslo žáka, zpráva pro příjemce: družina + jméno žáka)

Naše školní družina má cca 200 dětí v 7 odděleních, kde se jim věnují kvalifikované paní vychovatelky. Její provoz se řídí Řádem školní družiny.

Každé oddělení se po celý rok připravuje na různé akce se sportovní, hudební, výtvarnou, dopravní, brannou, pracovní a přírodovědnou tématikou. Za příznivého počasí se zajímavé činnosti odehrávají v přírodě.

Renata Hermanová
vedoucí ŠD