Mateřská škola

Logo MŠ Slunečnice

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Slunečnice při Základní škole Ukrajinská 2447 Kladno. Mateřská škola má dvě odloučená pracoviště:

 

MŠ Na Růžovém poli 2672, Kladno

MŠ Na Růžovém poli 2672, Kladno [nové okno]

MŠ Bulharská 2331, Kladno

MŠ Bulharská 2331, Kladno [nové okno]

 

Základní informace o naší mateřské škole

Prezentace MŠ Slunečnice

  • ve vzdělávání využíváme prvky programu Začít spolu:

    • podnětné prostředí  - netradiční členění třídy do tzv. center aktivit, ve kterých si děti prostřednictvím plánované činnosti rozvíjejí své dovednosti, schopnosti, znalosti, učí se samostatnému rozhodování a odpovědnosti
    •  individuální přístup k dětem
    •  partnerství školy a rodiny ve výchově a vzdělávání
  • rozšířené environmentální vzdělávání
  • 7 kmenových tříd, v každé třídě je heterogenní skupina dětí a dvě paní učitelky, případně asistent pedagoga
  • snaha o co největší samostatnost a soběstačnost při sebeobslužných činnostech dětí

Kolektiv Slunečnice

Adaptace dětí na nové prostředí a několik rad pro rodiče

„Nikdy nedoženete čas, který jste jim nevěnovali, když byly v hnízdě malé a zranitelné.“

„Z toho, co říkáte, si nic nedělají. Spíš si všímají všeho, co děláte, a hlavně, kdo jste.“

„Vždy je ujišťujte, že znamenají víc než jejich chyby.“

/G. Gilbert/