Organizační informace z MŠ

Provoz mateřské školy

Provoz MŠ je celodenní 

  1. MŠ Na Růžovém poli - 6:30 - 16:30 hod.
  2. MŠ Bulharská - 6:15 - 16:45 hod.
  • Příchod dětí do mateřské školy je od 6:30 – 8:00 hod. (MŠ Bulharská od 6:15 hod.)
    Po domluvě s p. učitelkou mohou rodiče přivést své děti i déle nebo v průběhu dne. Do 8.00 hod. je však nutné informovat Mateřskou školu o ne/přítomnosti dítěte s ohledem na stravné a program ve třídě.
  • Vyzvedávání dětí je od 12:00 do 12:30 hod. a od 14:30 do 16:30 hod. (MŠ Bulharská do 16:45 hod.)
    Po domluvě s p. učitelkou a s ohledem na program ve třídě si mohou rodiče své děti vyzvednout i jindy během dne.

Předávání dětí se řídí Školním řádem.

Omlouvání dětí

V případě nemoci omluví rodič své dítě nejpozději do 8:00 hod. tentýž den.