Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta
Výchova k udržitelnému rozvoji

Koordinátor EVVO  splňuje kvalifikační předpoklady.

Ekoškola v mateřské škole

Jsme zapojeni do programu Ekoškola v mateřské škole, který koordinuje v České republice od roku 2005 sdružení Tereza. Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.

V Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost. Pomocí metodiky 7 kroků se seznamují s čtyřmi tématy, která jim pomohou zaměřit se ve školce a v jejím okolí na to podstatné.

4 témata pro mateřské školy:

 • Prostředí
 • Odpady
 • Voda
 • Jídlo

V letošním roce se zabýváme tématem prostředí. Děti zkoumají vnější a vnitřní prostředí školy. Navrhují změny k lepšímu, tak aby se tu cítily v pohodě a bezpečně.

Objevujeme přírodu, poznáváme okolí Kladna

 • Nejvíce využíváme Lesopark Bažantnici. V parku se nachází potůček, mokřady a revitalizovaný rybník. Přes  potůček vedoucí k rybníku jsou v různých částech lesoparku umístěny dřevěné můstky. Okolí lesoparku obklopují pole, přes která vedou cesty do blízkých vesnic - Hřebeč a Přítočno.
 • Vinařická horka – děti se seznámí s historií regionu a sopečnou činností.
 • Hornický skanzen  Mayrau ve Vinařicích  - děti se seznámí s těžbou uhlí na Kladensku.
 • Sítenské údolí
 • Sportovní areál Sletiště
 • Medvědárium
 • Návštěvy divadla Lampion
 • Nádraží ČD – děti zažijí cestování vlakem

Výlety do okolních ekol. center Čabárna a Toulcův dvůr

Děti zažijí environmentální vzdělávací programy.

Společná setkání ve Slunečnici

Připravujeme pro všechny ty, kteří chtějí se svými dětmi zažít společné chvíle ve školce. Na akce přijdou zavzpomínat i absolventi školky.

 • Keramické odpoledne
 • Martinská slavnost
 • Výroba adventních věnců
 • Vánoční setkání s vystoupením dětí
 • Odpoledne s tatínkem
 • Tvořivá dílna
 • Velikonoční jarmark
 • Bubnování v kruhu nebo jiné muzicírování
 • Rej čarodějnic
 • Jarní setkání
 • Divadlo s kavárnou na zahradě MŠ

Jaro ožívá

Naše mateřská škola se každoročně zapojuje do projektu Jaro ožívá. Jde o mezinárodní projekt povzbuzující nejen děti k pozorování a ochraně stěhovavých ptáků i celé přírody. Zapojit se můžete i vy. Více informací najdete na http://www.springalive.net/cs-cz

Podívejte se, jak se děti seznamovaly s rorýsy v květnu 2015.

Ekologizace provozu

Využíváme recyklovaný papír, ekologické toaletní potřeby – ubrousky, kapesníčky a toaletní papír.

Třídění odpadů

Vedeme děti především ke snížení produkce odpadu a k zodpovědnému chování vůči svému okolí. Pokud nějaký odpad musíme mít, roztřídíme ho nebo recyklujeme.

Zní to složitě, ale v praxi u malých dětí to vypadá tak, že:

 • učíme děti rozlišit materiály: papír, plast, sklo, bio odpad
 • tyto materiály se snažíme s dětmi třídit
 • sbíráme staré baterie, použité tonery a barvy do tiskárny, hliník
 • malujeme na druhou stranu potištěných papírů, využíváme odpadového materiálu k vyrábění
 • sbíráme starý papír
 • kompostujeme
 • k lepšímu zapamatování systému třídění dětem pomůže naše písnička:

  Vláček Recykláček

  Jede vláček Recykláček vesele si houká

  jede, jede po kolejích písničku si brouká.

  Modrý vagón veze papír, zelený sklo, žlutý plast

  oranžový tvrdý kartón, budeme recyklovat.

  A co červený vagón ?

  - červený zas baterky pro mluvící panenky

  a auťáky pro Vaška, třídit odpad – to je hračka.

  Nepořádek, nepořádek ten je na nás krátký,

  jsme děti ze Slunečnice, vrátíme ho zpátky.

  Když málo odpadků budeme mít

  pak v čistém prostředí budeme žít.

  Jede vláček Recykláček vesele si houká

  jede, jede po kolejích písničku si brouká.