ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 - úvodní stránka

Stránky města Kladna

Hlavní menu

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch

Úvodní stránka » Mateřská škola » Stravování v MŠ

Stravování v MŠ

Ceny stravného platné od 1. 12. 2018

Děti od 3  - 6 let  

Dopolední svačina

8,- Kč + 2,- Kč nápoj
Oběd 22,- Kč
Odpolední svačina 8,- Kč + 2,- Kč Nápoj
Děti od 7 - 10 let  
Dopolední svačina 8,- Kč + 2,- Kč nápoj
Oběd 24,- Kč
Odpolední svačina 8,- Kč + 2,- Kč nápoj
 
Školné

č. účtu 030015-0385567349/0800 platí se vždy 1.-5. den v měsíci částka 650,-

(polodenní provoz částka 380,-)

Stravné č. účtu 019-0385567349/0800

Úplata za stravné se provádí bezhotovostní platbou.

Pokyny k platbě

Rodiče si v kanceláři u sekretářky ZŠ a MŠ Ukrajinská vyzvednou přihlašovací jméno a heslo ke svému stravovacímu systému, který je přístupný na webových stránkách školy v sekci Jídelna. Zároveň obdrží číslo účtu školy a variabilní symbol dítěte pro provedení bezhotovostní platby.

Doporučujeme, aby každého 25. daného měsíce byla na kreditu dítěte částka 950,- Kč na další měsíc při celodenní docházce.

Rodiče mohou výši kreditu za stravné sledovat a jsou povinni částku doplňovat.

Pokud na účtu školy nebudou poukázané peníze na stravné, nebude moci dítě školku v dané dny navštěvovat až do chvíle, kdy systém poukázanou částku nevygeneruje do jídelního systému. Je tedy v zájmu dětí, aby byly peníze na stravné odeslány rodiči na účet školy v dostatečném předstihu.

Odhlašování stravy

Odhlašování stravy v MŠ probíhá v souvislosti s docházkou, kterou nahlašují učitelky MŠ do školní jídelny ZŠ Ukrajinská. Provádí se den před nebo v daný den do 8.00 hodin. Při onemocnění dítěte je nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky v příslušné Mateřské škole Kladno (Na Růžovém poli nebo v Bulharské ulici) nebo osobně tamtéž.

Vrácení částky za stravné

Finanční prostředky na stravné se vyúčtují v září (po ukončení prázdninového provozu ve školkách). Zůstatky za uplynulý školní rok se vracejí dětem, které školní docházku v MŠ v červnu ukončí. Jedná se o předškoláky nebo děti, které přecházejí na jinou MŠ nebo se stěhují. Peníze budou vráceny rodičům bezhotovostní platbou na jimi nahlášený bankovní účet.

Dětem, které v docházce u nás pokračují, nebo přechází do ZŠ Ukrajinská se peníze za stravné převedou do dalšího školního roku.

Viz Příloha školního řádu č.1,2© ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík