Spolek rodičů při MŠ

Vážení rodiče,

touto cestou bych Vás všechny chtěl pozdravit a zároveň VÁM všem poděkovat za přístup členů ve Spolku a tím pádem postoj k vlastním dětem a jejich zájmů. Při úvodní schůzi (září 2023) ve všech 7. třídách MŠ jste si jednohlasně odhlasovali nového předsedu, předsedkyni Spolku rodičů při MŠ paní Michaelu Krupkovou. Do volby šla zcela dobrovolně. Touto cestou bych pí. Krupkové a i ostatním členům výboru a členům Spolku chtěl popřát hodně štěstí do dalších let.

Cílem SPOLKU je podpořit rozvoj dětí a obohatit trávení společného času s kamarády ze školky a s paní učitelkami. Zájmem je rozvinutí úzké spolupráce s rodiči a mateřskou školou za podpory ze strany pedagogů, paní ředitelky a dalších pracovníků MŠ. Obě strany vždy mají najít správnou společnou cestu, protože vždy to děláme jen a jen pro DĚTI.

Já osobně bych chtěl z celého srdce poděkovat všem učitelkám, kteří se podíleli na společné výchově mých/našich dětí, protože vždy se s radostí a úsměvem vracely do školky. Mají můj nemalý obdiv jak k dětem k mým i ostatním přistupovali a přistupují.

Děkujeme a věříme, že snaha Spolku je nejvíce inspirativní pro děti, kvůli kterým podnikáme naše aktivity!

Václav Burant
předseda spolku

Kontaktní údaje spolku

  • název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno
  • adresa spolku: Na Růžovém poli 2672, Kladno - Kročehlavy, 272 01
  • IČ: 068 06 244
  • DIČ: CZ06806244
  • číslo účtu spolku: 23 01 39 90 18/2010 (účet veden u Fio banky v CZK)
  • email: spolek.slunecnicems@gmail.com
 

Členové výboru - statutární orgán spolku:

  • předseda spolku: Michaela Krupková, tel: 773 944 862
  • místopředseda spolku: Petra Hejčová, tel.: 774 120 880
  • pokladník spolku: Kateřina Brtníková, tel.: 734 859 685

 

Kontrolní orgán a člen pověřený kontrolou:

  •  Vladimíra Ďurčanská
 

Členská schůze

Termín: členská scůze se uskuteční dle potřeby, datum bude upřesněno. Účast nutná. Spolek není usnášení schopný, pokud se sejde méně než polovina členů.

Plná moc je možná, formulář bude k dispozici u pí učitelek, či na nástěnce spolku. Předat lze komukoli ze členů spolku. Max. počet plných mocí na 1 osobu je 5.

Schůze výboru

Členové výboru se schází v průběhu školního roku a plánují akce se zástupci z MŠ a schvalují výdaje. Své podněty, návrhy, dotazy můžete předat zástupci svého lístečku.