ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 - úvodní stránka

Stránky města Kladna

Hlavní menu

Select your language/Sprachauswahl

 • English
 • Deutsch

Úvodní stránka » Mateřská škola » Spolek rodičů při MŠ

Spolek rodičů při MŠ

Vážení přátelé,
vítáme Vás na stránce Spolku rodičů a přátel při MŠ SLUNEČNICE Kladno.

Našim cílem je podpořit rozvoj dětí a obohatit trávení společného času s kamarády ze školky a s paní učitelkami. Naším zájmem je rozvinutí úzké spolupráce s MŠ SLUNEČNICE KLADNO za podpory ze strany pedagogů, paní ředitelky a dalších pracovníků MŠ.

Děkujeme a věříme, že naše snaha je nejvíce inspirativní pro děti, kvůli kterým podnikáme naše aktivity!

Marcela Vránová
předsedkyně spolku

Kontaktní údaje spolku

 • název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno
 • adresa spolku: Korychova 409, 272 01  Kladno
 • IČ: 068 06 244
 • DIČ: CZ06806244
 • číslo účtu spolku: 23 01 39 90 18/2010 (účet veden u Fio banky v CZK)
 

Členové výboru - statutární orgán spolku:

 • předseda spolku: Marcela Vránová, tel: 606 905 153, email: vrany.kladno@seznam.cz
 • místopředseda spolku: Kristýna Kadlečková, tel.: 604 257 142, email: kristyna.kadleckova@seznam.cz
 • pokladník spolku: Lenka Součková, tel.: 606 342 037, email: souckova.len@seznam.cz
 • Miroslava Müllerová - zástupce za 1. lísteček
 • Kateřina Burcáková - zástupce za 2. lísteček
 • Šárka Řešátková - zástupce za 2. lísteček
 • Lucie Řezníčková - zástupce za 2. lísteček
 • Lucie Boušová - zástupce za 3. lísteček
 • Lenka Hejduková - zástupce za 3. lísteček
 • Jana Hamouzová - zástupce za 4. lísteček
 • Milena Palasová - zástupce za 4. lísteček
 • Pavlína Košarková - zástupce za 5. lísteček
 • Petra Venclíčková - zástupce za 5. lísteček
 • Iva Horešovská - zástupce za 6. lísteček
 • Kateřina Krausová - zástupce za 6. lísteček
 

Kontrolní orgán a člen pověřený kontrolou:

 •  Vladimíra Ďurčanská
 

Členská schůze

Termín: členská scůze se uskuteční dle potřeby, datum bude upřesněno. Účast nutná. Spolek není usnášeníschopný, pokud se sejde méně než polovina členů.

Plná moc je možná, formulář bude k dispozici u pí učitelek, předat lze komukoli ze členů spolku. Max. počet plných mocí na 1 osobu je 5.

 

Schůze výboru

Členové výboru se schází každé 2 měsíce ve školním roce. Plánují akce se zástupci z MŠ a schvalují výdaje. Své podněty, návrhy, dotazy můžete předat zástupci svého lístečku.

Ke stažení© ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík