Spolek rodičů při MŠ

Vážení přátelé,
vítáme Vás na stránce Spolku rodičů a přátel při MŠ SLUNEČNICE Kladno.

Našim cílem je podpořit rozvoj dětí a obohatit trávení společného času s kamarády ze školky a s paní učitelkami. Naším zájmem je rozvinutí úzké spolupráce s MŠ SLUNEČNICE KLADNO za podpory ze strany pedagogů, paní ředitelky a dalších pracovníků MŠ.

Děkujeme a věříme, že naše snaha je nejvíce inspirativní pro děti, kvůli kterým podnikáme naše aktivity!

Václav Burant
předseda spolku

Kontaktní údaje spolku

 • název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno
 • adresa spolku: Na Růžovém poli 2672, Kladno - Kročehlavy, 272 01
 • IČ: 068 06 244
 • DIČ: CZ06806244
 • číslo účtu spolku: 23 01 39 90 18/2010 (účet veden u Fio banky v CZK)
 • email: spolek.slunecnicems@gmail.com
 

Členové výboru - statutární orgán spolku:

 • předseda spolku: Václav Burant, tel: 739 590 375
 • místopředseda spolku: Petra Hejčová, tel.: 774 120 880
 • pokladník spolku: Kateřina Brtníková, tel.: 734 859 685
 • Eva Humlová - zástupce za 1. lísteček
 • Miroslava Müllerová - zástupce za 1. lísteček
 • Kristýna Pašková - zástupce za 2. lísteček
 • Lucie Zárubová - zástupce za 2. lísteček
 • Lucie Boušová - zástupce za 3. lísteček
 • Lenka Kusáková - zástupce za 3. lísteček
 • Petra Stránská - zástupce za 4. lísteček
 • Milena Palasová - zástupce za 4. lísteček
 • Pavlína Košarková - zástupce za 5. lísteček
 • Petra Venclíčková - zástupce za 5. lísteček
 • Kateřina Brtníková - zástupce za 6. lísteček
 • Kateřina Krausová - zástupce za 6. lísteček
 • Monika Kruglyaková - zástupce za 7. lísteček
 • Renáta Hančikovská - zástupce za 7. lísteček
 

Kontrolní orgán a člen pověřený kontrolou:

 •  Vladimíra Ďurčanská

Členská schůze

Termín: členská scůze se uskuteční dle potřeby, datum bude upřesněno. Účast nutná. Spolek není usnášení schopný, pokud se sejde méně než polovina členů.

Plná moc je možná, formulář bude k dispozici u pí učitelek, či na nástěnce spolku. Předat lze komukoli ze členů spolku. Max. počet plných mocí na 1 osobu je 5.

Schůze výboru

Členové výboru se schází v průběhu školního roku a plánují akce se zástupci z MŠ a schvalují výdaje. Své podněty, návrhy, dotazy můžete předat zástupci svého lístečku.