Aktuality z MŠ Na Růžovém poli

Krmítka pro ptáky

6.3.2023

Děkujeme studentům Střední školy designu a řemesel pod vedením mistra odborného výcviku Radima Štolpy za zhotovení krmítek pro ptáky pro naši mateřskou školu Slunečnici. Krmítka nám pomohou dotvořit záměr přeměny naší zahrady.

Vladimíra Ďurčanská

Proměna naší zahrady

3.3.2023

Na naší zahradě začaly práce na projektu "Přírodní zahrada", který vzniká za spolupráce s Magistrátem města Kladna. Cílem tohoto projektu je vytvořit pro děti inspirativní a pestré prostředí pro rozvoj motorických, smyslových i sociálních dovedností. Podporovat děti v objevování, bádání i relaxaci. Takto přirozené prostředí nabídne dětem vjemy pro všechny smysly.

Přikládám první fotografii po zahájení. V červnu by měly být práce hotové a my společně s dětmi zahradu začít užívat.

Těšíme se s dětmi na nové prostory, možnosti  a podněty, které nám přírodní zahrada nabídne.

Vladimíra Ďurčanská - vedoucí učitelka MŠ

Den otevřených dveří v Mateřské škole  Slunečnice (MŠ Na Růžovém poli 2672, MŠ Bulharská 2331)

14.2.2023

Den otevřených dveří v Mateřské škole Slunečnice se uskuteční pro obě školky dne 13. 4. 2023 v 9:00 hodin v MŠ Na Růžovém poli 2672

  • 9:00 – 9:10 hod. - úvod, příprava na prohlídku tříd
  • 9:10 -  10:00 hod. - prohlídka tříd
  • 10:00 – 11:00 hod.  - informace k zápisu, k chodu mateřské školy, prostor pro zodpovězení dotazů

•   Společné nahlédnutí do tříd, kde bude probíhat řízená činnost dětí. Uspořádání třídy do center aktivit podle programu Začít spolu.
•   Informace k zápisu, předání potřebných dokumentů k přijímacímu řízení.
•   Informace k programu a k organizaci mateřské školy, k adaptaci dětí.

Těšíme se na vás, kolektiv Slunečnice

Ke stažení:

Dodržujte prosím termíny plateb za školné v MŠ

1.9.2022

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MŠ - ŠKOLKOVNÉ PLAŤTE 1. - 5. DEN V MĚSÍCI. (Příklad: na březen se školkovné hradí ve dnech 1. - 5. 3.)

od 1.9.2022 - školkovné ve výši 570,- Kč (školkovné neplatí předškoláci a děti s odkladem školní docházky)

Co vše v MŠ sbíráme

10.9.2016

Naše mateřská škola se zapojuje do sběru:

  • starého papíru (v určených termínech)
  • použitých baterií (celoročně – do sběrného boxu)
  • použité tonery (ceroročně - do sběrného boxu)