Aktuality z MŠ Na Růžovém poli

Třídní schůzky

24.6.2020

Třídní schůzky všech rodičů se konají 10. září 2020 v 16:30 hodin v jednotlivých třídách. Prosíme o účast bez dětí.

Vladimíra Ďurčanská

Schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ

10.6.2020

Schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ se koná dne 25. 8. v 15:00 hodin v mateřské škole Na Růžovém poli 2672 (pro rodiče dětí, které byly přijaty do této budovy) a v mateřské škole Bulharská 2331 (pro rodiče dětí, které byly přijaty do této budovy).

Prosíme o účast bez dětí.

Vladimíra Ďurčanská - vedoucí učitelka

Provozní doba v MŠ

15.5.2020

V období od 25. 5. - 30. 6. 2020 bude provozní doba v obou budovách mateřských škol (Na Růžovém poli, Bulharská) od 6:30 - 16:00 hodin.

Dodržujte prosím termíny plateb za školné v MŠ

1.8.2019

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MŠ - ŠKOLKOVNÉ PLAŤTE 1. - 5. DEN V MĚSÍCI. (Příklad: na březen se školkovné hradí ve dnech 1. - 5. 3.)

od 1.9.2019 - školkovné ve výši 650,- Kč (školkovné neplatí předškoláci a děti s odkladem školní docházky)

Co vše v MŠ sbíráme

10.9.2016

Naše mateřská škola se zapojuje do sběru:

  • starého papíru (v určených termínech)
  • použitých baterií (celoročně – do sběrného boxu)
  • použité tonery (ceroročně - do sběrného boxu)