Úspěchy a rozvoj školy

Certifikáty a ocenění

Ekoškola - účast v programu ve školním roce 2016/17 Osvědčení o členství v celostátní síti MŠ se zájmem o ekologickou výchovu MrkvičkaTitul Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2016-2018Diplom za účast v projektu Jaro ožívá 2015Certifikát účasti v programu Recyklohraní
 

Granty a projekty

Vnější rekonstrukce budovy MŠ Na Růžovém poli

V roce 2014 byla ve spolupráci s Magistrátem města Kladna dokončena vnější rekonstrukce budovy, čímž byla snížena energetická náročnost budovy MŠ Na Růžovém poli.

Venkovní učebny ve školní zahradě

Ve spolupráci s firmou Lego production s. r. o. jsme dokončili environmentální záměr – zhotovení dvou venkovních učeben směřujících do školní zahrady.

Do venkovních učeben je možný vstup z  dolních tříd MŠ nebo ze zahrady. To umožňuje využití:

  • Při pobytu na zahradě nebo při lesním dni (i za nepříznivého počasí) mohou mít děti činnost venku pod střechou, nasvačit se.
  • Rovnou ze třídy mohou jít na terasu cvičit.
  • Využití při akcích

    • pro rodiče a děti
    • pro děti ze ZŠ a MŠ
    • při setkání dětí z obou budov MŠ

Zavedení pomůcek Lego Education do výuky

Na projekt Zavedení pomůcek Lego Education do výuky jsme získali finanční dar od firmy Lego Production s.r.o. v hodnotě 269 305 Kč. Legové prvky jsou využity ve vybraném centru aktivit dle našeho Školního vzdělávacího programu a aktuálně obměňovány.

Napsali o nás