Personální obsazení MŠ

Zaměstnanci MŠ Na Růžovém poli 2672 v Kladně

Vedoucí učitelka: Vladimíra Ďurčanská

  • 1. lísteček: Jana Řezníčková a Petra Čamková
  • 2. lísteček: Eliška Drábková a Kateřina Bernardová
  • 3. lísteček: Blanka Barancová, koordinátorka EVVO, instruktor Děti na startu a Vladimíra Ďurčanská, koordinátorka EVVO, instruktor Děti na startu, Barbora Barabášová - asistentka pedagoga
  • 4. lísteček: Karin Horešovská, instruktor Děti na startu a Alžběta Hašková, instruktor Děti na startu, Jana Ešnerová - asistentka pedagoga
     

Zaměstnanci MŠ Bulharská 2331 v Kladně

Vedoucí učitelka: Vladimíra Ďurčanská

  • 5. lísteček: Bronislava Hanzlíková, Michaela Krausová 
  • 6. lísteček: Mgr. Naďa Máchová, logopedický preventista, Jana Špánková, logopedický preventista 
  • 7. lísteček: Tereza Petrová, logopedický preventista, Hana Müllerová