Rady pro rodiče

Před nástupem do mateřské školy

Mluvte s dítětem o tom, co se v mateřské škole dělá a jaké to tam je. Seznamte je s kamarádem, který již mateřskou školu navštěvuje (pouze má-li dobré zkušenosti, aby Vaše dítě nevystrašil barvitým líčením špatných zážitků). Vyhněte se negativním popisům jako "tam tě naučí poslouchat, nebudou se tě na nic ptát“ … apod.

 • Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu se rozlučte (neodcházejte tajně) a ujistěte ho, že se vrátíte. Dítě potřebuje mít pocit, že se na vás může spolehnout.
 • Zvyšujte sebedůvěru dítěte. Ujistěte dítě, že mu věříte, a že to zvládne. Dítě musí mít k mateřské škole kladný vztah, z toho důvodu nikdy mateřskou školou nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest).
 • Veďte své dítě k větší samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle.
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat.
 • Zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte. Případně se dohodněte, že dítě bude vodit do MŠ ten, který s tím má menší problém.
 • Mluvte s pedagogem o adaptaci svého dítěte na nové prostředí.

V mateřské škole

 • Mámo táto, neměj strach, když se od tebe odloučím a nemluv o tom přede mnou.
 • Nechej mě samostatně: jíst, oblékat se, pomoz mi až tehdy, je-li to potřeba. Veď mě k pořádku.
 • Do školy chodím za zábavou a hrou, ne za trest.
 • Seznam mě s prostředím, kamarády a dospělými osobami v MŠ nejdříve za tvé přítomnosti, později to zvládnu sám.
 • Jsem-li nemocný, patřím do postýlky.
 • Pomůže mi, když si přinesu z domova plyšového kamaráda.
 • Nechávej mě ve školce jen nezbytně nutnou dobu, v práci také nejsi déle, než 8 hodin.
 • Při odchodu ze třídy se se mnou rozluč srdečně, ale krátce.
 • Je-li nějaký problém, upozorni paní učitelku.
 • Neklaď na mě nepřiměřené požadavky, ubližuje mi to.
 • Máš-li čas a chuť, pobuď se mnou při jakékoli činnosti během dne.
 • K navození dobrých vztahů přispívá, najdeš-li si čas a zúčastníš-li se se mnou některých aktivit nabízených mateřskou školou.
 

Před nástupem do základní školy

Desatero pro rodiče

(materiál MŠMT ČR . Desatero pro rodiče předškolního věku)


Ke stažení